Lifestyle komunikacija

Reci obrvama

Kako sve možemo komunicirati, a da ne izgovorimo ni jednu reč iliti šta govore naše telo, lice, gestovi, odevanje, oči, distanca... Pročitajte zanimljivu analizu neverbalne komunikacije u nastavku teksta. ...