Srbija delez srbija

Održan Maxi Nacionalni festival hrane

 U izložbenom delu Festivala predstavili su se domaći proizvođači sa svojim aktuelnim kulturama, dobavljačima koji su se istakli u odgovornoj proizvodnji uručena priznanja za doprinos održivom poslovanju, i održana dva stručna panela