Slovenija retroaktivno pokriva plate u epidemiji

Foto: Pexels

Skupština Slovenije usvojila je takozvani "anti korona zakon" koji dopunjuje i objedinjuje sve ekonomske mere za ublažavanja posledice pandemije, navode u Karanović and PartnersU odnosu na većinu dosadašnjih mera, novi zakon će se primenjivati retroaktivno i ostaće na snazi do 31. maja 2020. U slučaju da epidemija potraje do sredine maja 2020. godine, važenje akta može biti produženo do kraja juna 2020. 

Slovenija će pokriti plate svim radnicima koji su poslati na prinudne odmore ili rade od kuće u visini 80 odsto prosečne plate ali ne manje od od oko 940 evra bruto. 

Iako nema ograničenja za ove naknade, po zaposlenom se neće nadoknađivati iznos veće od prosečne mesečne plate u 2019. godini, umanjenoj za doprinose.

Poslodavci će morati da ispune nekoliko preduslova da bi konkurisali za ovu meru: da njihovi prihodi od države ne prelaze 70 odsto, da su u pitanju aktivna preduzeća, da ne očekuju pad prihoda veći od 20 ili rast veći od 50 odsto, da deoničarima i vlasnicima ne dele dobit tokom tekuće godine. 

Vlada Slovenije je odustala od naplate svih doprinosa za navedene kategorije radnika, odnosno ove izdatke će pokriti sama. 

Dodatno, zajedno sa platama za april i maj 2020. godine, poslodavci moraju svojim zaposlenima da isplate "dodatak za krizu" u iznosu od 200 evra, bez poreza i doprinosa, svim zaposlenima koji rade u ovom periodu i čija bruto zarada ne prelazi trostruki iznos od minimalne plate u Sloveniji.

Izuzeće se odnosi na poslodavce koji direktno ili indirektno koriste državni ili opštinski budžet i poslodavce koji se bave finansijskim i osiguravajućim aktivnostima.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara