Igraj se sa tatom

Pixabay

Globalna zajednica za osnaživanje žena (AFA) partner je na projektu "Igraj se sa tatom" sa idejom da podigne svest među muškarcima u Srbiji o značaju njihovog većeg uključivanja u brigu o deci i porodici.

Ideja je i da se podstakne stvaranje zajednice očeva u Srbiji koji će motivisati očeve da se podjednako uključe u razvoj i odgajanje dece kao i u brigu o domaćinstvu, čime bi direktno doprineli da se žene više uključuju u razvoj društva i ekonomije i učestvuju u kreirenje digitalne budućnosti.

Očevi na porodiljskom odsustvu
Ko čuva decu: Živeo baka servis

AFA je partner na projektu “Rodno odgovorno upravljanje - Preraspodela neplaćenog rada” koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena - UN Women Srbija uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.

Na svetskom nivou, muškarci dominiraju u vođenju društava i većinski su zastupljeni na rukovodećim pozicijama u svim sektorima privrede u kompanijama. 

Sa druge strane, žene tradicionalno više učestvuju u obavljanju neplaćenih poslova, poput brige o deci i kući i obavljaju tri puta više ovih poslova od muškaraca, čime stvaraju vrednost koja se procenjuje na 10 biliona dolara, što je 3 puta više od profita svih tehnoloških kompanija.

Međutim, postoje brojna istraživanja koja pokazuju da su društva u kojima su oba roditelja podjednako uključena u stvaranje ekonomske i socijalne vrednosti, zapravo najprogresivnija društva. 

Takođe, zemlje gde su žene lideri su najuspešnije odgovorile na pandemiju, i energičnije su u rešavanju ekonomskih i društvenih izazova. 

Osim toga, podjednakim uključivanjem oba roditelja u odgajanje dece, stvaraju se uspešnije buduće generacije, dok se istovremeno ženama omogućava da imaju više slobodnog vremena za usavršavanje, profesionalno napredovanje i društveni angažman.

U cilju podizanja svesti o važnosti ove teme, u naredna 2 meseca će organizovati seriju online panela.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara