Foto: Nova ekonomija

Javni dug na kraju maja 51,8 odsto BDP

Foto: Nova ekonomija

Javni dug Srbije iznosio je na kraju maja 2019. godine 23,74 milijarde evra, ili 51,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.  

Ovaj pad je rezultat blagog rasta BDP-a, kao i realne aprecijacije kursa dinara.

Dug je, međutim, u apsolutnom iznosu povećan u odnosu na kraj 2018. godine, za oko 730 miliona evra. 

To je posledica zaduživanje države u inostranstvu u cilju formiranja rezervi neophodnih za otplatu dugova koji dospevaju u narednom periodu.

Prema poslednjim prognozama Kvartalnog monitora, javni dug bi do kraja godine mogao da padne na 50 odsto BDP.

javnidugpošaljite komentar

Komentari (1)

  • nikola

    Javni dug ne pokazuje kvalitet zivota u zemlji već kredibilitet same zemlje. Najbogatije i najrazvijenije zemlje imaju najveće dugove u % u odnosu na BDP ali i njihov BDP je visok. Može se zaključiti na osnovu grafika da od 2015. polako gubimo kredibilitet a BDP ostaje približno isti? Što se ne prati promena BDP po glavi stanovnika? Zaključili bi da se kvalitet zivota nije promenio u proseku.