Vesti iz zemlje

12.10.2020. 19:18

Nova ekonomija

Autor: Nova Ekonomija

Pančevci protiv toplane i sudova: Grejanje odjavili, ali moraju da plate

Organizacija potrošača Efektiva predstavila je studiju pod nazivom "Nevidljivi zakon" koja ukazuje na selektivnu primenu zakona u sporovima koje su pred nadležnim sudovima vodili korisnici daljinskog grejanja u Pančevu. Pored toga studija o...

Radijator Foto: Nova ekonomija/Čedomir Savković

Sudije osnovnih i viših sudova, u sporovima potrošača sa pružaocima komunalnih usluga – pre svega daljinskog grejanja – presuđuju u korist pružalaca usluga čak i onda kad su zakoni na strani potrošača, pokazala je studija organizacije potrošača Efektiva

Efektiva je objavila studiju pod nazivom „Nevidljivi zakon“ koja se bavi neprimenjivanjem propisa o zaštiti potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa pred sudovima u Beogradu i Pančevu. U ove usluge spadaju, pored ostalog, komunalne usluge, telekomunikacione usluge i snabdevanje električnom energijom.

Studija, koju je napisao pravnik Efektive Jovan Ristić, pokazuje da sudije u ovim sporovima ne primenjuju Zakon o zaštiti potrošača, da Zakon o obligacionim odnosima i druge propise primenjuju selektivno u korist pružalaca usluga i da generalno daju prednost odlukama lokalne samouprave u odnosu na zakone sa kojima su te odluke u koliziji.

Kao primer je uzeto postupanje JKP Grejanje iz Pančeva koje naplaćuje tzv. fiksni deo cene grejanja od potrošača kojima je pružanje usluge obustavljeno pre više od deset godina, a u nekim slučajevima i pre čitavih 20 godina.

Kako je Ristić izjavio za Novu ekonomiju, četiri zakona ove zemlje ne dopuštaju naplatu usluge koja se ne pruža, a to su Zakon o obligacionim uslugama (kroz načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja), Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o komunalnim delatnostima i Zakon o energetici.

Studija je zasnovana na više od 60 sudskih presuda iz Beograda i Pančeva, od čega se 44 tiču naplate fiksnog dela cene grejanja u Pančevu i odnose na petoro potrošača koji su s punim pravom odbijali da plaćaju račune za nepruženu uslugu grejanja, verujući da će nezavisno sudstvo stati uz njih.

Ustavni sud: Toplana u Kruševcu nije ovlašćena da se bavi raskidanjem ugovora

“U presudama se, međutim, implicira – a u jednom mišljenju Ministarstva energetike se izričito kaže – da se Zakon o obligacionim odnosima ne primenjuje na obligacione odnose uređene posebnim zakonima, tj. da Zakon o komunalnim delatnostima isključuje primenu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača u domenu opštinskih komunalnih usluga”, objašnjava Ristić, i dodaje da se time krše ustavna načela jedinstva pravnog poretka i hijerarhije pravnih akata.

Prema njegovim rečima, na taj način se implicira da lokalna samouprava – kojoj je članom 13 Zakona o komunalnim delatnostima prepušteno da bliže uredi ugovorni odnos pružaolaca i krajnjih korisnika usluge – ima pravo da uredi taj odnos kako ona hoće, tj. mimo opštih pravila ugovornog prava i pravila koja važe za potrošačke ugovore.

On podseća da sistemski, krovni zakoni, poput Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača ne mogu da se derogiraju posebnim zakonima a naročito ne podzakonskim aktima, kao što su odluke lokalnih samouprava i vladine uredbe.

Ristić kaže da su potrošači iz Pančeva, čiji su slučajevi obrađeni u studiji, do 2015. godine još i dobili poneku prvostepenu pa i pravnosnažnu presudu u svoju korist, ali da su se utuženja nastavljala kao na pokretnoj traci, a sudije se u novim parnicama nisu osvrtale na presude svojih kolega. Od 2016. godine, ovi potrošači bez izuzetka gube sporove iako su zakoni na njihovoj strani.

Statistički podaci, koje je Ristić dobio od Osnovnog i Višeg suda u Pančevu pokazuju da u 2018. i 2019. godini niko nije dobio spor sa JKP Grejanje.

POTROŠAČI OČEKUJU POPUSTE I PROMOCIJE

Ristić ukazuje da je Zakon o zaštiti potrošača, koji je od 2014. godine krovni zakon u ovoj oblasti, praktično nevidljiv na sudovima, i to ne samo u Pančevu već i u Beogradu, i da je primećeno da neke sudije ignorišu pozivanje potrošača na njega, pa čak i da odbijaju da njegovo pominjanje unesu u zapisnik.

„Zakon o obligacionim odnosima se u Pančevu primenjuje selektivno, primenjuju se norme koje odgovaraju lokalnoj toplani, a ‘preskaču’ se one koje joj ne idu u korist, poput načela jednakosti uzajamnih davanja. Izbegavaju se i one odredbe Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o energetici i Odluke skupštine Pančevo koje jasno vezuju plaćanje cene za pruženu uslugu.“

Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava pojava da sudije u Pančevu ne citiraju već prepričavaju pravne norme tako da ispada da su one isključivo u korist JKP Grejanje, a izostavljaju se detalji koji su od odlučujućeg značaja za uspeh potrošača u sporu kao što je vezivanje naplate fiksnog dela cene za pruženu uslugu.

Ova pojava je zabeležena u čak 10 od 24 ispitanih presuda koje su donete od 2015. do 2020. godine.

U osam presuda donetih od 2014. do 2020. primetno je pozivanje na institute i situacije koje nemaju uporište ni u zakonima ni u pančevačkoj odluci, a to je izmišljena podela na “privremeno” i “trajno” isključenje sa toplovodne mreže pri čemu navodno samo kod “trajnog”, odnosno kod isključenja cele zgrade sa topovoda, toplana “nema troškove”, pa tada ne naplaćuje fiksni deo.

PANDEMIJA DRASTIČNO IZMENILA PONAŠANJE POTROŠAČA

Ristić ukazuje da je grejanje sezonska usluga, i da mu je razumljivo zašto se deo cene plaća tokom letnje sezone, ali dodaje da je „nezakonito dostavljati račune korisnicima koji su se isključili sa toplovoda ili im je pružanje usluge obustavljeno, pa uslugu nemaju godinama – jer je jednostavno neće, i imaju pravo da je neće i niko im je ne može silom nametnuti“.

Saldiranje na računu za struju

“Nevidljivi zakon” se takođe bavi nezakonitim saldiranjem i uračunavanjem uplata po računima Infostana i Elektroprivrede Srbije. Dok je Infostan tehnologije od ove prakse pre par godina odustao, EPS je i dalje primenjuje – izdajući račune koji su neka vrsta polu-opšte uplatnice i ne glase na mesečni iznos potraživanja već na zbir mesečnog potraživanja i ranijih nenaplaćenih potraživanja.

Kako Ristić ukazuje, posledica toga je – zaračunavanje kamate na kamatu, što je zabranjeno Zakonom o obligacionim odnosima ali EPS-u donosi ekstraprofit.

Na četiri hiljade dinara po okasnelo plaćenom mesečnom računu, kamata ne može da bude veća od 10 dinara, a ona bude preko 100 dinara, kaže Ristić i dodaje da je Infostan u poslednje dve godine počeo da gubi sporove po tužbama za duplu naplatu računa kao još jedne posledice primene sistema saldiranja koje je to beogradsko JKP koristilo od 2011. do 2018. godine.

Prema Ristićevim rečima, tek su u 2020. godini zabeleženi prvi slučajevi primene Zakona o zaštiti potrošača pred beogradskim osnovnim sudovima u domenu komunalnih usluga.

Studija je urađena uz finansijsku pomoć EU u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ koji sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Centar savremene politike i Efektiva.

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Komentari(6)

 1. Srbija je još zemlja u kojoj se krije istina, sramota je na onome ko je prevaren a ne na onome ko se na prevaru odlučio.

 2. Još 2007 god sam primetio očitavanjem kalorimetra u zgradi da se ova naplata nezakonito izvodi . I pored slanja snimaka stanja kalorimetara svakog meseca u reklamacijama koje sam slao Infostanu nisam mogao da ostvarim pravičnu naplatu grejanja. Plaćao sam ispravno onoliko kwh koliko ja treba da platim na osnovu isporučenih kwh zgradi podeljeno sa ukupnom stanbenom površinom. Infostan je podneo tužbe Prvom a kasnije Četvrtom Sudu , na koje sam uložio prigovor -žalbu. Sud mi nikada nije zakazao ročište, jer su znali da sam u pravu. Više informacija na ovu temu možete saznati ako ukucate DETALJNO OBAVEŠTENJE KAKO NAS KRADU NA GREJANJU

 3. Decenijama ce naplata grejanja obavlja nezakonito u celoj Srbiji a da niko od nadležnih institucija ništa ne preduzima da ovu pljačku građana prekine. Kalorimetar u zgradi u kojoj stanujem ugrađen je pre 17 grejnih sezona (u leto 2005 god) i posedujem fotografije stanja o isporučenoj toplotnoj energiji za ceo period od tada, kao i koliko je oštećen korisnik ovom nezakonitom naplatom u Beogradu. Godinama sam pokušavao da se izborim da se naplata vrši zakonito ali u tome nisam uspeo pa ni slanjem Tužbe TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL još Decembra 2010 god. ali se ono izgovaralo kao nenadležnim. Ovu materiju sam detaljno proučio i nije mi ostalo ništa drugo nego da uz pomoć poštenih ljudi kao Dušana Čavića u MARKA ŽVAKA“ na YOU TUBE iznesem i objasnim ako ukucajte „Detaljno objašnjenje – kako nas kradu na grejanju“ gde sam u komentarima izneo koliko su građani Beograda oštećeni ovom nezakonitom naplatom.

 4. Niko ne komentariše da se naplata daljinskog grejanja kao i ostalih komunalnih usluga obavlja sa falsifikovanim cenovnicima i bez OBRAČUNA šta je kupac kupio u periodu kada se energija ne isporučuje (leti) i kada se isporučuje. Uplate za grejanje predstavljaju AKONTACIONU KUPOVINU kwh pa se prilikom svakog povećanja cene kwh mora izvršiti OBRAČUN između kupljenih kwh do povećanja cene kwh. Ali to se nikada ne radi, jer se korisnici varaju. Šta je kupljeno sa cenom kwh od 6,54 +10%PDV= 7,19 din/kwh (ovako se prikazuje prodajna cena a ne bez PDV u računu. Isto tako naplata „PAUŠALNA“ sa IZNOSOM od 1.502,73 [din/m2 god.] je AKONRACIJA koja je dvostruko veća od ispravne. Ako podelite 1502,73 sa cenom 7,19 din/kwh dobija se količina kwh koja se na ovakav način fakturiše po m2 stana i iznosi 209 kwh/m2 god. Znači za period do Septembra korisnik je platio za 4 meseca 500,91 din/m2 stana i kupio 69,6676 kwh/m2 stana i to se mora OBRAČUNOM PRIKAZATI pre primene nove cene od 8,06 din/kwh ili za puušalnu naplatu sa 1.594,25 din/m2 god sa kojom se godišnje kupuje sada 197,7977 kwh/m2 stana. Prosečno se godišnje isporuči (prosek za objekte građene po JUS standardima, namenjeni za daljinsko grejanje iznosi 90 do 92 kwh/m2 po ukupno zagrevanom prostoru u zgradi, dok ako se greje hodnik i drugi prostor to je 97,5865 kwh/m2 stana za plaćanje. Pošto obračun nije urađen ni za prethodnu 2022/2023 god, a isporučeno je od Novembra do kraja sezone svega 80,9394 kwh/m2 stanaza plaćanje , jasno je da je svaki korisnik u Beogradu kupio kwh i za sezonu 2023/24 ali to nisu svesni. Ta prevara je OZAKONJENA u Zakonu o zaštiti potrošača krajem 2010 god , a zako je stupio na snagu 01.01.2011 god. Citiraču kako je ovaj ne zakoniti član 10. promenom ZNAČENJA pojedinih izraza obesmislio prava korisnika, da bi se izbegao prikaz OBRAČUNA jer korisnici kupuju samo kwh a ne i m2 svog kupljenog stana.

 5. Ceo problem je što država štampa novac i potstiče inflaciju koja je veća od povećanja plata i penzija, pa mora da podigne sve cene kako komunalnih usluga tako i hrane. Na ovaj način se negativno utiče na štednju, dok se držanjem fiksno cene Eura više od 5 godina (što se smatra uspehom Vlade), sva roba je na taj način već prestigla evropske cene istih, što odgovara uvoznicima.

 6. Ključno je znati ZNAČENJE OVIH IZRAZA (koje je Vlast izbrisala iz Zakona o zaštiti potrošača od 2014 god a koje su bile u Zakonu od 01.01.2011.
  19) PRODAJNA CENA jeste konačna cena jednog komada robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge, uključujući sve poreze i dažbine.
  20) JEDINIČNA CENA ROBE jeste konačna cena po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj mernoj jedinici koja je u redovnoj upotrebi i odgovara prirodi robe, uključujući sve poreze i dažbine.
  21) JEDINIČNA CENA USLUGE jeste konačna cena po kilovat času struje, gasa ili centralnog grejanja odnosno kubnom metru vode ili drugoj mernoj jedinici pružene usluge koja je u redovnoj upotrebi i odgovara prirodi usluge, uključujući sve poreze i dažbine.
  Ova značenja Vlast je obrisala iz sledećeg Zakona o zaštiti potrošača jer se nezakonito fakturisalo i pre toga , kao električna energija, daljinsko grejanje od 2012 god kada je Vlada Ivice Dačića donela UREDBU o cenama toplotne energije, kako korisnici ne bi mogli u sudskom postupku da se pozovu na ta značenja, jer su se naplaćivali kwh koji nisu ni isporučeni, mereni kalorimetrom. Još 2005 god ugrađeni su kalorimetri u Beogradu a da se naplata nezakonito obavlja primenom dvojne cene. To je razlog da je uveden pojam FIKSNI DEO CENE (koji se naplaćuje cele godine 12 meseci) dok se VARIJABILNI DEO naplaćuje samo za isporučene kwh, kada se obavlja isporuka toplotne energije. Prodajna cena kwh je KONAČNA CENA i ona se nemože deliti, već prilikom kalkulacije za utvrđivanje cene kwh postoje fiksni troškovi Toplane i varijabilni troškovi koji zavise od obima proizvodnje toplotne energije (kwh) t.j. utroška energenata i drugo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.