Savet stranih investitora predstavio Belu knjigu za 2020. godinu

Foto: Pixabay

Ove godine analiza koja je rađena za Belu knjigu Saveta stranih investitora bila je usmerena na sve aspekte krize izazvane pandemijom, a među prioritetnim oblastima su porezi, rad, inspekcija i bezbednost hrane, infrastruktura i nekretnine, zdravlje, stečaj i devizno poslovanje. Posebno je naglašen značaj digitalizacije i e-trgovine. 

Naglašava se i da je poslednjih nekoliko meseci postalo jasno da digitalizacija nije samo puka fraza već prilika koju Srbija treba da iskoristi u cilju unapređenja svoje konkurentnosti.

Predsednik Saveta Majk Mišel istakao je da Srbija to treba da sagleda kao priliku za unapređenje konkurentnosti, kako u e-upravi, tako i u privatnom sektoru.

"Poboljšanja u tim oblastima imaće višestruke pozitivne efekte na privredu i učiniće zemlju privlačnijom za strane investitore", naveo je Mišel.

Opšti je utisak da će  kako  je naglašeno pad aktivnosti invstitora članova Saveta biti blag ove godine, uz znatno brži oporavak sledeće godine. Kriza će više uticati na investicije, nego na izvoz i zaposlenost, a takođe će više, kako smatraju varirati profit nego poslovni prihod.

U tim okvirima, finansijski sektor će biti manje pogođen, nego realni sektor. Napominje se da se do tih podataka došlo putem ankete koja je urađena pre drugog talasa pandemije i objavljivanja podataka o drastičnom padu BDP tokom drugog kvartala i u EU i u Srbiji. 

VLADA OBRAZUJE GRUPU ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA STRANIH INVESTITORA

Međutim, dodaje se da je neizvesno koliko će se očekivanja o aktivnosti u 2021. godini stvarno ostvariti, jer se još ne zna koliko će dugo pandemija da traje i kakve će sve zdravstvene mere morati da se preduzimaju, kako i kakve će negativne efekte one izazvati. 

Savet, kako se dodaje smatra i da je zastoj u institucionalnim promenama u Srbiji uslovljen eksternim faktorima, pa napominje i da nema smisla porediti nivo ovogodišnjih i prošlogodišnjih reformi u toj oblasti.

Investitori su istakli da, uprkos trenutnoj situaciji, očekuju da Srbija ubrzano nastavi reforme, pregovore o članstvu sa Evropskom unijom, rad na održivoj fiskalnoj konsolidaciji i unapređenju sprovođenja zakona. 

IZVOZ I INVESTICIJE

Savet stranih investitora u svojoj analizi pominje i neke činjenice koje se odnose na (ne) mogućnost stimulisanja domaćeg izvoza i podseća da Vlada na njega ne može da utiče jer ne želi da devalvira dinar.

Sa druge strane Vlada, kako se objašnjava ne može da utiče ni na investicije, jer nema novca za subvencije, a trenutno je povećan i rizik u investicijama, pa se prostor za delovanje ekonomske politike svodi se na privatnu i javnu potrošnju. 

"Pretpostavimo da će privatna potrošnja porasti za realnih 2% zbog državnih transfera, a javna potrošnja za 3%. Na drugoj strani, investicije bi mogle da opadnu za 5%, a izvoz za 10%", navodi se između ostalog u ovogodišnjem izdanju Bele knjige.

Pod tim pretpostavkama bi kako se naglašava godišnji pad bruto domaćeg proizvoda iznosio -2.3% 

Dodaje se da bi po sektorima u toj situaciji, najviše bili pogođeni proizvodnja bazičnih metala, električnih aparata, vodni transport, motorna vozila, transportna sredstva, IT sektor, proizvodnja mašina i metalnih proizvoda, guma i plastika, te istraživanje i razvoj. 

Naglašava se da se u odnosu na stvarno stanje u prva tri kvartala ove godine, u Srbiji jedino proizvodnja električnih aparata i metalnih proizvoda bolje drži od očekivanog.

Iz tog razloga dolazi se i do zaključka da je u aktuelnoj krizi održavanje poslovnih veza mnogo značajnije nego održavanje agregatne tražnje.

Savet stranih investitora je poručio da će i dalje biti pokretač poslovnog  sektora i da će konkretnim znanjem i ekspertizom podržati ekonomski oporavak zemlje kroz predloge za rešavanje gorućh pitanja.

Savet inače broji više od 120 kompanija članica, koje zapošljavaju 100.000 ljudi. Njegove članice su do sada u Srbiju uložile više od 36 milijardi evra.

Jedan od redaktora novog izdanja Bele knjige je i bivši potpredsednik i ministar u Vlade Srbije, profesor Miroljub Labus.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara