FOTO: GSP

Skadar u Dunavskoj: Rok za okretnicu pomeren na 2020.

FOTO: GSP

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda produžila je rok za izvođenje radova na izgradnji okretnice u Dunavskoj ulici za dodatnih 160 dana, do 15. maja 2020. godine.

Rok se produžava zbog toga što izvođač radova „nije izveo ništa od ugovorenih radova zbog toga što prethodni korisnici lokacije ... nisu oslobodili lokaciju zbog nerešenih imovinsko pravnih poslova i zbog toga što nisu srušeni postojeći objekti", navodi se u Odluci objavljenoj na portalu javnih nabavki.

Ovo je čak sedmi put da se rokovi produžavaju od kad je zaključen prvobitni ugovor o izgradnji okretnice, 15. juna 2016. godine, vredan 282,5 miliona dinara.

Direkcija je potpisala ugovor sa grupom ponuđača koju su činili JKP „Beograd Put" i kompanije ATM BG, Energocoop, Mašinoprojekt Kopring i Invest gradnja, sa podizvođačem Siemens d.o.o., a prvobitni rok za izgradnju bio je 1. avgust 2017.

Uoči isteka ovog roka, ugovor je prvi put izmenjen tako da je rok za izradu tehničke dokumentacije 19. septembar 2017, a za završetak radova 26. februar 2018. godine.

Do ovoga nije došlo krivicom grupe ponuđača koju predvodi „Beograd Put", već zbog dugotrajne birokratske procedure, kako se vidi u tada donetoj odluci.

U junu 2017. konstatovano je da na predmetnoj parceli postoje objekti koje treba srušiti pre početka gradnje, za šta je neophodna izrada posebnog Projekta, te je rok za izradu dokumentacije ponovo pomeren na 29. decembar te godine, a za samu izgradnju na 7. jun 2018.

Međutim, 29. decembra 2017. rok za izradu dokumentacije pomeren je još jedanput, na 12. februar 2018. a za izvršenje ugovorenog posla na 23. jul 2018.

Kako navodi Direkcija u tadašnjoj odluci, do ovoga je došlo jer je gradski Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove promenio stav i tražio da se projektuje tehnički izlaz za vozila javnog prevoza, iako je 2016. tražio brisanje takvog izlaza iz projekta.

Do jula 2018. kompletirana je dokumentacija i nabavljene građevinske dozvole, ali početak izgradnje nije bio moguć jer se na lokaciji nalaze objekti preduzeća „Kopaonik" i „Obnova", koji su u postupku legalizacije.

Ova preduzeća povela su spor protiv Grada Beograda tražeći nadoknadu svojih prava i donošenje zabrane raspolaganja i prava privremenog otuđenja, navodi se u odluci Direkcije.

Spor se vodi i oko obračuna naknade za otuđenje objekata, jer ova preduzeća traže isplate po tržišnoj vrednosti objekata, što je Gradu neprihvatljivo, dodaje se.

„Ovaj postupak može da traje prilično dugo, i nekoliko godina", piše u odluci Direkcije od 17. jula 2018. kojom je rok za izvođenje radova pomeren na 30. decembar 2018.

Međutim, poslednjeg dana 2018. rok za izgradnju pomeren je na 30. jun 2019. jer objekti i dalje nisu bili uklonjeni. Iz istog razloga rok je u avgustu ove godine još jednom pomeren na 7. decembar 2019.

Najnovije rešenje kojim se izgadnja odlaže na 2020. doneto je tri dana pre isteka tog roka, 4. decembra, i objavljeno je na portalu javnih nabavki u petak, 6. decembra.

PROČITAJTE JOŠ:

Umesto za RFZO, 60 miliona za promociju Srbije

Millennium Team: Od Savamale do hotela u Vranjskoj Banji

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (3)

  • Biljana

    Vratite 28 trolu, neka ide preko trga.

  • Milena

    Neka se ispita Popovic direktor Direkcije i da sve prizna kao svedok saradnik a mozda sebi umanji dozivotnu kaznu jer nije osudjen za vreme dok je bio sekretar kao perac dozvola za spo.

  • Sofrenovic Jelisaveta

    Energocoop radi u Beogradu u svakoj garnituri ops ``TURI`` i pere novac za investitora tako sto izvlaci i vraca u koverticama parice,. vreme je da se taj gazda privede i saslusa u policiju.