Na inicijativu Efektive pokrenut postupak protiv kompanije Masterkard

  • 24.09.2018

  • 10:30

  • B92

  • 0

FOTO: Max Pixel

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva pozdravilo je odluku Komisije za zaštitu konkurencije da pokrene postupak protiv kompanije Masterkard.

Efektiva u saopštenju navodi da je postupak pokrenut na osnovu inicijative Efektive i predstavlja deo napora Efektive da se u već pokrenutom sudskom postupku ostvari naknada štete koju je Masterkard pričinio svim građanima Srbije svojim nezakonitim postupanjem, navodi se u saopštenju. 

Kako objašnjvaju, sporno ponašanje se ogleda u tome što Masterkard određuje minimalne međubankarske naknade u iznosu koji je nekoliko puta veći od onog koji primenjuju u zemljama EU. 

"Imajući u vidu da su ove međubankarske naknade uključene u trgovačke naknade koje banke uvek zaračunavaju trgovcima za uslugu plaćanja platnim karticama, na taj način se ograničava konkurencija među bankama – prihvatiocima platnih kartica, koje ne mogu da ugovaraju visinu trgovačke naknade ispod iznosa međubankarske naknade. Ovo posledično ima uticaja i na potrošače u Srbiji, budući da trgovci ugrađuju u maloprodajnu cenu iznos trgovačke naknade, što poskupljuje za taj iznos proizvode ili usluge nezavisno od toga da li se plaćanje vrši platnom karticom ili gotovinom", navodi Efektiva. 

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica protiv društava MasterCard Incorporated. 

Masterkard je saopštio da ne izdaje kartice, ne postavlja i ne naplaćuje potrošačke nadoknade i ne zarađuje od međubankarskih naknada koje banka prihvatilac plaća banci izdavaocu kartice i da potrošačima pruža realne vrednosti i mogućnosti, uključujući i sigurnost, praktičnost i zaštitu potrošača.

pošaljite komentar

Nema komentara