2022 Održivost

02.01.2023. 12:15

Elixir Group

Autor: Elixir Group

Elixir Grupa: Održiva rešenja za budućnost

Primenjujući najbolju praksu, razvijamo mapu puta za potpunu dekarbonizaciju svih proizvodnih i poslovnih procesa...

Elixir Group, domaća porodična kompanija, sa 10 članica u svom poslovnom sistemu ima više od 1.800 zaposlenih. Kompanija beleži kontinuiran rast i razvoj, razvijajući svoju poslovnu aktivnost u oblasti hemijske industrije, svojim proizvodima predstavljajući istinskog ambasadora naše zemlje u više od 85 država u celom svetu.

Šireći svoju poslovnu aktivnost, kroz delatnosti svojih ogranaka u Šapcu i Prahovu, Elixir uvodi novine i postavlja visoke standarde i u oblasti cirkularne ekonomije.

Poslovni sistem je zasnovan na principima najbolje poslovne prakse, primeni savremenih tehnoloških rešenja, kontinuiranim investicijama i zapošljavanju stručnih i obrazovanih kadrova.

Društvena odgovornost Elixir Group podrazumeva poslovanje uz održivi razvoj, poštovanje ljudskih prava, etičnost u poslovanju, kao i zaštitu životne sredine.

Elixir Group je danas ime za kvalitet u celom svetu zahvaljujući znanju i stalnom usavršavanju u svakom segmentu našeg poslovanja. Zato su zaposleni jedan od stubova na kojima temeljimo uspeh Elixir Group.

Drugi važan stub je zajednica u kojoj stvaramo i njena dobrobit. Svoju privrženost zajednici potvrđujemo podrškom brojnim projektima koji doprinose održivom razvoju. Uveren sam da sinergija sa zajednicom, nastala iz razumevanja i saradnje, pruža mogućnost za zajednički rast i razvoj.

Stanko Popović, predsednik Poslovnog sistema Elixir Group

Održivi razvoj

Elixir Group daje pun doprinos ispunjenju opštih ciljeva održivog razvoja, a u skladu sa Agendom UN 2030 i krovnim nacionalnim i evropskim dokumentima, uključujući Evropski zeleni dogovor i Ciljeve za klimatsku neutralnost do 2050, izmene Bazelske konvencije prema kojima će svaka država morati da zbrinjava opasan otpad  nastao na svojoj teritoriji.

U skladu sa evropskim i nacionalnim regulativama Elixir Group usvojio je svoju Zelenu agendu, doprinoseći daljem razvoju celog okruženja, postizanjem značajnih kumulativnih efekata:

– zaštita životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa,

– ugljenična neutralnost  i doprinos ciljevima klimatske neutralnosti

– efikasno upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina

Zaposleni – ambasadori poslovne vizije i vrednosti ElixiraFoto Elixir Group

 Sve veći doprinos smanjenju emisije CO2

Primenjujući najbolju praksu, razvijamo mapu puta za potpunu dekarbonizaciju svih proizvodnih i poslovnih procesa. U poslednjih nekoliko godina postigli smo značajna smanjenja emisije CO2 primenom cirkularne ekonomije. Kroz cirkularnu sinergiju sa drugim industrijama planiramo razvoj upotrebe alternativnih sirovina u procesu proizvodnje koje su zamena za prirodne resurse kao sirovine u hemijskoj industriji. Najznačajniji doprinos ugljeničnoj neutralnosti su investicije u savremena postrojenja koja će koristiti otpad kao energetski resurs i potpuno supstituisati upotrebu fosilnih goriva.

 Kumulativni efekti planiranih projekata doprineće smanjenju ugljeničnog otiska za dve trećine do 2025. godine i omogućiti postizanje ugljenične neutralnosti do 2030. godine.
Ušteda energije

U našim fabrikama za proizvodnju đubriva u Elixir Zorka i Elixir Prahovo implementirano je više efikasnih rešenja iz oblasti energetskog menadžmenta, sa ciljem optimizacije i smanjenja potrošnje toplotne i električne energije.

Upravljenje otpadom

Kompanija Elixir Group na osnovu analize otpada koji generiše, kao i energenata koje koristi, napravila je dugoročni plan razvoja delatnosti Eco Energy divizije kroz nekoliko faza u upravljanju otpadom, a finalna faza je izgradnja postrojenja za insineraciju (termički tretman) sa energetskim iskorišćenjem nereciklibilnog otpada.

Upravljanje vodnim resursima

Recirkulacija vode i smanjenje korišćenja ovog prirodnog resursa se primenjuje u svim postrojenjima hemijske divizije Elixira, u skladu sa BAT i BREF dokumentima EU.

Primena cirkularne ekonomije omogućila je smanjenje upotrebe sveže vode kao resursa u proizvodnji mineralnih đubriva za 40 000 m3 tokom 2021. godine

Po najvišim standardima – Eco Lager ogranak Elixir Zorke u Šapcu

Primena standarda

 Proizvodne članice poslovnog sistema Elixir Zorka i Elixir Prahovo imaju implementiran integrisan menadžment sistem koji čine ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, što predstavlja sistemsko i proceduralno razvijeno upravljanje menadžmentom kvaliteta, bezbednošću i zdravljem zaposlenih, radnom kao i životnom sredinom.

 

Elixir Zorka je dobitnik sertifikata o doprinosu u uštedi CO2 od kompanije SEKOPAK, ovlašćenog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom.

Bezbedno-odgovorno-pouzdano – Luka PrahovoFoto Elixir Group

 

Bezbednost proizvoda

Pored kontinuiranog rada na razvoju portfolija proizvoda koji će ispuniti zahtev svakog tržišta i ponuditi najbolje rešenje kako za specifične biljne kulture tako i za sve tipove zemljišta, pažnja se posvećuje i bezbednosti proizvoda.

Parametri kvaliteta svih sirovina i gotovih proizvoda su u skladu sa najrigoroznijim zahtevima propisa za kvalitet i bezbednost u 85 zemlje širom sveta.

Kontrola kvaliteta i bezbednosti proizvoda se vrši u savremeno opremljenim internim laboratorijama u sklopu sektora Kontrole kvaliteta Elixir Zorka i Elixir Prahovo.

Odgovorni prema zaposlenima

Uz poštovanje osnovnih principa i prava na dostojanstven rad, Elixir Group setom različitih mera i aktivnosti pruža punu podršku porodicama svojih zaposlenih, koji maju dopunsko zdravstveno osiguranje i podršku za dobrovoljno penzijsko osiguranje. Kroz poseban program Prijavi ideju podstiče se inovativnost i angažovanje zaposlenih.

Verujemo da niko ne poznaje Elixir Group bolje od zaposlenih i zato raduje podatak da se preko 100 „internih konsultanata“ odlučilo da da svoje predloge za unapređenje poslovanja. U narednoj godini nastavljamo ovaj proces, nagradama za inovativnost i realizacijom najboljih inicijativa.

Strahinja Lazarević, menadžer strateškog planiranja

Elixir Fondacija

 Solidarnost

Ranija podrška HO Majka devet Jugovića koja u okviru Eparhije raško-prizrenske organizuje rad narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji nastavljena je donacijom mineralnog đubriva, čime smo omogućili nastavak radova na poljoprivrednim usevima na čijoj proizvodnji se zasniva rad šest narodnih kuhinja na Kosovu.

Pružili smo podršku unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite, kroz pomoć u lečenju pojedincima, kao i saradnju sa HF „Humano srce Šapca“, koja svakodnevno pomaže materijalno ugroženim porodicama.

Podrška obrazovanju

U nastojanju da doprinese stvaranju boljih uslova u obrazovanju, Elixir Fondacija donirala je informatičku opremu Tehničkoj školi u Negotinu, sa kojom je na ovaj način nastavljena ranija dobra saradnja.  Negotinska gimnazija je uz našu podršku opremila hemijsku laboratoriju, a najuspešnije mlade hemičare podržali smo i na republičkom takmičenju.

Projekat Vrtiću u šumiFoto Elixir Group

Vrtić u šumi“ naziv je projekta PU „Naše dete“ Šabac, koji predviđa boravak dece u prirodi i odvijanje različitih edukativnih radionica u ovom ambijentu. Podržali smo nabavku mikroskopa, teleskopa, računara, kako bismo podstakli edukaciju dece u najboljem ambijentu.

Drugi književno-likovno konkurs  „Daj mi reč da je naslikam“, u organizaciji OŠ „Sveti Sava“ za decu sa smetnjama u razvoju, okupio je preko 200 dece sa smetnjama u razvoju, među kojima su nagrađeni autori najboljih radova bili gosti Šapca.

Podrška projektu „Tunelska pećina Zamna“

Projekat ,,Tunelska pećina Zamna“ promoviše zaštitu životne sredine i spomenika prirode u kanjonu Zamne kao područja od izuzetnog nacionalnog i međunarodnog značaja. Podržali smo realizaciju filma posvećenog ovom fenomenu, a u okviru projekta donirali i presu za limenke i plastične flaše, koja je postavljena u osnovnoj školi „Pavle Ilić Veljko“ u Prahovu.

Ovo nam je druga projekcija filma koju su pratili učenički radovi, među kojima i impozantan rad od reciklabilnog materijala posvećen moruni i migratornim vrstama jesetri, bogatstvu flore i faune Dunava.

Danilo Petrović, osnivač i predsednik EU „Badem“

 

Inicijative: Moj put do uspeha

 Smatrajući da je obrazovanje ključno za lični profesionalni uspeh  i za razvoj i napredak cele zajednice, u saradnji sa Ekološkim udruženjem „Badem”, Negotinskom gimnazijom i školom „Malac genijalac”, uz podršku NG portala, Elixir Fondacija pokrenula je ciklus radionica i predavanja uspešnih i ostvarenih profesionalaca „Moj put do uspeha”, sa željom da mlade ohrabri i podstakne pri izboru profesije i ličnog obrazovnog puta.

Prvi gosti bili su izvanredni mladi ljudi, rođeni Negotinci, vrsni profesionalci: dr Nenad Jovanović, doktor elektrotehničkih nauka, Katarina Mihajlović, student doktorskih studija iz bioinformatike i Miloš Pavlović, master inženjer elektrotehnike i računarstva, a predavanju je prisustvovalo više od stotinu učenika negotinskih srednjih škola.

Kultura – temelj identiteta

Uz podršku Mokranjčevim danima, eminentnoj manifestaciji muzičkog stvaralaštva od nacionalnog značaja i brojnim lokalnim udruženjima, ustanovama kulture za programe i aktivnosti koji doprinose daljoj afirmaciji stvaralaštva i očuvanja nasleđa, prepoznajući značaj kulturnog događaja od izuzetnog značaja, podržali smo Internal Comedy, holivudskog glumca Džona Malkoviča na lokalitetu Felix Romuliana.

Podrška za kulturni događaj godine_Internal Comedy na Felix RomulianaFoto Elixir Group

Očuvanje nasleđa

U cilju očuvanja izuzetnog kulturnog i verskog spomenika, pomogli smo rekonstrukciju Manastira Koroglaš, zadužbine kralja Milutina, koji važi za jedan od najznačajnijih srednjovekovnih građevina u Istočnoj Srbiji. „Obnovom manastira Koroglaš, Eparhija timočka postaje bogatija za još jedno duhovno svetište, koje će uz novoizgrađenu crkvu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom u Miloševu, biti idealan rasadnik duhovne obnove i duhovnog uzrastanja pravoslavnih vernika iz ovoga kraja, poručila je  Eparhija timočka za „Novosti“.

Stvaramo nasledjeFoto Elixir Group

Programi za mlade: Super Start

Sa ciljem da u lokalnim zajednicama pruži priliku mladima da steknu prva radna iskustva Elixir Group pokrenuo je Super Start, program plaćene prakse namenjen studentima završnih godina, diplomcima i studentima master studija, bez radnog iskustva. Želja nam je da pomognemo mladim ljudima da što pre pronađu inspiraciju za potpun razvoj svojih potencijala i da svoje vizije sprovedu u delo, jer Naša misija je da uspeš.

Nagrade i priznanja

Elixir Prahovo nagrađen je  Plaketom Borskog upravnog okruga, za najveći doprinos ekonomskom razvoju istočnog dela Srbije i doprinos razvoju cele zemlje. Načelnik okruga Vladimir Stanković uručio je Plaketu za doprinos i unapređenje privrednog ambijenta Branku Markoviću, zameniku direktora za korporativne poslove Elixir Prahovo.

U povodu petog Nacionalnog dana davanja, Elixir Group dobitnik je dva priznanja za razvoj dobročinstva i filantropije i to za „izuzetan doprinos kampanji Spasimo hranu, spasimo humanost i razvoj filantropije” koje dodeljuje SFF i Koalicija za dobročinstvo i priznanja za „izuzetan doprinos akciji pomoći stanovništvu Ukrajine i razvoju filantropije” od strane SFF, Fonda B92 i Privredne komore Srbije.

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.