Srbija dobila inovativni portal Green Net koji povezuje hortikulturu i arhitekturu

Srbija je konačno dobila platformu i softver koji će na istom mestu objediniti, sistematizovati i oglasiti domaću ponudu u sektoru hortikulture i povezati je sa delatnostima pejzažnog, arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, gradnje i održavanja. To je inovativni internet portal Green Net, koji je namenjen povezivanju i poslovanju glavnih učesnika na domaćem tržištu sadnog materijala.

Prema rečima Marije Nikolić, pejzažnog arhitekte i jednog od osnivača Green Neta ova platforma predstavlja inovaciju za domaće tržište, za razliku od Evropske Unije i drugih tržišta, koja uveliko koriste slične platforme u poslovanju. 

"Ovaj portal je razvijen da podrži organizaciju našeg sistema proizvodnje i ponude sadnog materijala, i time omogući bolju vidljivost, bržu komunikaciju i konačni plasman sadnica ukrasnih biljaka kako u zemlji, tako u regionu i šire", rekla je Nikolićeva. 

Veroljub Radović, suosnivač portala, naveo je da, zbog toga što se u savremenim uslovima često nema vremena, a ni poverenja za realizaciju posla ukoliko ne postoji jasan, transparentan pregled ponude, domaće firme
se sve češće okreću uvozu.

Kroz demonstraciju funkcionalnosti portala, budućim i potencijalnim korisnicima, organizatori su ukazali na veliki značaj standardizacije proizvoda u ovoj oblasti, na čemu je zasnovana i mogućnost oglašavanja i plasmana sadnog materijala na Green Net platformi.

"Istorija rada na standardizaciji ove oblasti kod nas duga je 25 godina, od prevođenja i sistematizacije važećih standarda u Evropskoj uniji, do pokušaja njihove stvarne implemetacije u praksi na čemu struka radi od 2004 godine" rekla je dr Dragana Skočajić, Predsednica Udruženja pejzažne
hortikulture Srbije.

Ona je objasnila da je pojam kvaliteta zbir kompleksnih kriterijuma, obrazaca kojima isporučena roba mora da odgovara. Iako standardi Evropske unije nisu obavezujuća, zakonom regulisana kategorija, njihova primena u tradiciji evropskog poslovanja duga je preko 100-150 godina.

Upravo tehnološka inovacija i izuzetno zahtevan softver koji stoje iza Green Net portala, pred njegove korisnike vraćaju sasvim jednostavan, brz i lak način komunikacije. Prilikom ulistavanja i opisivanja svoje ponude proizvođači koriste unapred generisane standarde i detaljne opise za svoje proizvode. Na drugoj strani, kupac jednostavnom kataloškom pretragom kroz kategorije dobija listu aktuelnih ponuđača sa jasnom specifikacijm proizvoda, cena i raspoloživih količina, na svoju tražnju.

Konačno, na pitanja učesnika osnivači platforme odgovaraju da Green Net nije posrednik u samoj trgovini koju korisnici definišu u ličnom kotaktu, već jedinstvena šansa da se na istom mestu informišu, povezuju, udružuju i posluju, u savremenom okruženju koje ovu vrstu efikasnosti nameće kao imperativ poslovnog opstanka.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara