Socijalni radnici koji obole od COVID-19 imaju pravo na 100% plate

Foto: Pixabay

Vlada Srbije je u koordinaciji sa reprezentativnim sindikatima proširila Posebni kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, tako da će sada svi zaposleni u toj oblasti koji su na radu zaraženi COVID-19 ili kojima je izrečena mera samoizolacije imati pravo na 100 odsto plate dok su na odsustvu, navodi se u SLužbenom glasniku.

Zaposleni imaju pravo na zaradu koja se računa na osnovu dvanaestomesečnog proseka primanja, uključujući i period za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.

Prvih 30 dana je za isplatu zadužen poslodavac, a nakon toga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate, a preostali iznos razlike do visine od 100 odsto prosečne plate takođe pokriva poslodavac.

Odsustvo sa rada zaposleni dokazuju rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad.

 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara