Srbija banje

KOME PRIPADA BANJSKA VODA

INVESTITORI KOJI PO BANJAMA GRADE HOTELE I APARTMANE, MORAJU DA POŠTUJU PROJEKTE KOJI REGULIŠU PRAVILNU EKSPLOATACIJU VODNIH RESURSA. U SUPROTNOM, GRAĐANIMA ĆE BITI USKRAĆENE I BANJSKA I OBIČNA VODA U Vrnja...

Srbija banje

Zašto presušuje kraljica banja?

Vrnjačka Banja bi trebalo da ima dovoljno vode za sve, ali nekoliko sezona unazad njeni građani kažu da su imali problem sa dostupnošću izvora njene banjske vode, kao i obične vode. Drugim rečima, čini se da...