Komisija pokrenula postupke protiv Imleka i Apatinske pivare

FOTO: Pixabay

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupke protiv AD Imlek, Apatinske pivare i većeg broja trgovaca na malo zbog osnovane pretpostavke da su zaključivali ugovore kojim su utvrđivali minimalne cene u daljoj prodaji, i time povredili konkurenciju.

„Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupke ispitivanja povrede konkurencije protiv 23 tržišna učesnika“, navodi se u saopštenju Komisije.

Kako se navodi, postupci su pokrenuti nakon sprovedene sektorske analize tržišta trgovine na malo u prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom za period 2017-2018. godina i analize prikupljenih ugovora zaključenih između dobavljača pojedinih proizvoda i njihovih kupaca.

Komisija sumnja da su lica protiv kojih je pokrenula postuapk sklopila restriktivne sporazume, koje zakon definiše kao sporazume između učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Između ostalog, restriktivni sporazumi su oni kojima se „neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cene ili drugi uslovi trgovine“, navodi se u Zakonu o zaštiti konkurencije. 

Restriktivni sporazumi su zabranjeni zakonom, osim u izuzetnim slučajevima, a odluku o tome mora da donese Komisija za zaštitu  konkurencije.

Komisija je pozvala „sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti potpunijem utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd“.

Za azerbejdžanske firme ne važe javne nabavke
Da li će kompanije bliske vlastima ići na sud zbog LED rasvete?

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara