Vesti iz zemlje

30.05.2023. 13:22

Nova ekonomija

Autor: Nevena Petaković

Naplata gradskog prevoza SMS-om: Nisu svima podeljene iste karte

Pixabay

 

Kako bi se u beogradskim autobusima obezbedila naplata karata SMS porukama, javno preduzeće „Naplata prevozne usluge Beograd“ je angažovalo sva četiri mobilna operatera koja posluju u Srbiji (Telekom, Yettel, A1 i Globaltel) kao posrednike. Prema tenderskoj dokumentaciji i odgovorima koji su dostavljeni Novoj ekonomiji, telekomunikacionim kompanijama će gradsko javno preduzeće za izvršenje usluge nameniti različite procente od cene naplaćenih karata – a razlika u procentu koji će se tako naplaćivati može biti i dupla.

Pored toga, kompanije naplaćuju i neznatno različite cene slanja SMS-ova, koje zavise i od operatera i ugovora koji korisnici imaju sa njima. 

Okvirna ukupna procenjena vrednost javne nabavke, koja je sprovedena radi pribavljanja usluga operatera, je za sve četiri kompanije bila 300 miliona dinara, što ne znači da će ova suma biti i naplaćena. 

Procenjena vrednost ugovora koji je dodeljen Telekomu je 96 miliona dinara, a na isto toliko je procenjena vrednost ugovora koji su dodeljni kompanijama Yettel i A1, dok je partija koja je dodeljena Globaltelu procenjena na 12 miliona dinara, vidi se iz odluke o dodeli ugovora.

Ovu sumu operateri nisu naplatili odmah, već je „Naplata prevozne usluge Beograd“ kao naručilac na toliko procenio vrednost posla za vreme trajanja ugovora.

„Naplata prevozne usluge“ nije obrazlagala kako je formirala procenjene vrednosti partija, a moguće je da je to učinila prema udelu koje operateri imaju na tržištu.

Prema podacima RATEL-a za četvrti kvartal 2022. godine, tržišno učešće operatora prema broju aktivnih korisnika je sledeće: Telekom (43,83 odsto), Yettel (31,69 odsto), A1 Srbija (23,66 odsto), Globaltel (0,82 odsto).

Koliku će naknadu operateri dobijati za svoje usluge?

Iako su procenjene vrednosti ugovora u dinar iste za tri najveća operatera, njihov udeo od dobiti na pojedinačnu naplaćenu kartu varira. Telekom Srbija će dobijati 2,5 odsto od cene svake naplaćene karte, a kompanija A1 pet odsto. 

Tenderska dokumentacija ukazuje da je i firma Yettel dogovorila cenu od pet odsto. 

Kompanija Yettel je na upit Nove ekonomije odgovorila da je “javna nabavka u nadležnosti subjekta koji ju je raspisao i da je on jedini relevantan da da informacije u vezi sa tim procesom”.

Firma Globaltel će od pojedinačne naplaćene karte ubirati šest odsto, naveli su iz te kompanije za Novu ekonomiju.

To znači da će operateri, u proseku, od karte koja traje 90 minuta i košta 50 dinara ubirati od 1,25 dinara do tri dinara, plus cenu slanja samog SMS-a, koja se razlikuje od operatera do operatera.

Jedini operater koji neće (u svim slučajevima) naplaćivati slanje SMS poruke je A1. Ta kompanija SMS neće naplaćivati korisniku koji u okviru paketa ima neograničen broj SMS poruka ili mu je ostalo još takozvanih „besplatnih“ poruka (iz paketa sa ograničenim brojem SMS poruka).

Ugovori operetarima su dodeljeni u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, a tender je bio podeljen na četiri partije (koliko i ima registrovanih mobilnih operetara u Srbiji).

U slučaju da se sume premaše u toku ili nakon isteka vremenskog perioda na koji su zaključeni ugovori, Grad Beograd će verovatno morati da dodatne usluge obezbedi aneksom ili novom javnom nabavkom.

Šta bi sve Kentkart mogao da naplati Srbiji kroz arbitražu?

Kako se novi sistem poredi sa Kentkartovim?

Grad Beograd je sa konzorcijumom koji čine kompanije Kentrakt Southeast Europe, Kentkart Ege Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi i Kent Kart Anadolu Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 2021. godine zaključio ugovor o javno privatnom-partnerstvu.

Prema tom ugovoru, koji je Beograd jednostrano i zvanično raskinuo ovog vikenda, privatna kompanija Kentkart je pružanje celokupne usluge naplaćivala naknadu od 7,79 odsto od svake prodate karate.

Za tu naknadu, Kentkart je imao obavezu da naplaćuje karte, održava sistem validatora, zapošljava kontrolore…

S obzirom da se novi sistem primenjuje nepunih mesec dana, nije moguće izračunati koliko bi karata operateri morali da prodaju da bi došli do procenjene vrednosti ugovora. Još uvek nema preciznih podataka koliko ljudi se odlučuje za kupovinu karata koje važe 90 minuta, dnevnih ili mesečnih karata.

U prvih nedelju dana primene novog sistema, u proseku se putem SMS poruke putem broja 9011 prodavalo od 20.000 do 25.000 karata, izjavio je gradski menadžer Miroslav Čučković.

„Ako se uporedi sa prošlim sistemom, kada su putnici na trafikama kupovali oko 6.000 karata mesečno, ovo je veliki napredak“, izjavio je Čučković prošle nedelje za Večernje novosti.

On je dodao i da će krajem maja Beograd imati sve podatke o prodaji karata putem SMS-a i na prodajnim mestima (novi sistem je „proradio“ sredinom tog meseca), a da se prava slika učinkovitosti sistema očekuje u poslednjem tromesečju 2023. godine, odnosno nakon sezone godišnjih odmora.

Sume iz ugovora zavise od „mnogo faktora“

Kompanije su u odgovorima Novoj ekonomiji ukazale da se ugovor od 300 miliona za četiri partije tiču samo procenjene vrednosti nabavke, te da se ne radi o novcu koje će (odmah) dobiti za pružanje usluge.

Kompaniji Globaltel po osnovu izvršenih usluga pripada naknada u iznosu od šest odsto od cene naplaćene karte za prevoz, naveli su iz ove kompanije za Novu ekonomiju.

Ta kompanija je naglasila da se taj procenat odnosi samo na “naplaćene karte”, jer je moguće da korisnik pokuša da uputi zahtev za kartu, a nema dovoljno kredita, ili da (na primer) postpejd korisnik nije platio račun i u blokadi je, pa se tada ni karta ne naplaćuje.

Govoreći o procenjenoj vrednosti ugovora koji je sa njima zaključen (12 miliona dinara) kažu da se radi o tome da je sam naručilac (a to je Javno preduzeće “Naplata prevozne usluge Beograd”) procenilo da vrednost posla (u partiji br. 4) na 12 miliona dinara.

“To znači da su na period važenja ugovora, a to je 24 meseca, oni spremni da izdvoje 12 miliona dinara za pružanje usluge koja je predmet javne nabavke, a to je usluga mobilnog operatera. Da li će se taj novac potrošiti za vreme trajanja ugovornog odnosa zavisi od mnogo faktora, najpre od broja kupljenih karata putem naših pripejd i postpejd korisnika, kao i od toga koliko će naši korisnici kupovati karte”, rekli su iz Globaltela.

Navode da se hipotetički može dogoditi da 12 miliona dinara bude potrošeno u godinu dana i da onda sledeće godina za koji bi mogao taj ugovor da važi jednostavno nema sredstava, potrošena su i potrebna je nova nabavka, dok se (na primer) sa druge strane, može (na primer) dogoditi da naplate 100.000 dinara od 12 miliona.

Kompanija A1 će za usluge koje pruža beogradskom preduzeću dobijati naknadu u iznosu pet odsto od cene naplaćenih karata, potvrdili su za Novu ekonomiju iz te kompanije.

Procenjena vrednost ugovora za partiju 3 (A1 Srbija) bila je 96 miliona dinara. Iz te kompanije navode da plaćanje operatoru nije zasnovano na procenjenoj vrednosti nabavke, već na ugovorenom iznosu naknade za uslugu, a u odnosu na kupljene karte za javni gradski prevoz koje će mobilni operator da naplati od korisnika.

Kako navode, mobilni operator poseduje infrastrukturu, odnosno javnu elektronsku komunikacionu mrežu putem koje je korisnicima omogućeno korišćenje ove usluge, a osim toga, mobilni operator obezbeđuje tarifiranje, obračun i naplatu ove usluge, u skladu sa cenovnikom određenim i odobrenim od nadležnog organa Beograda.

„Po osnovu izvršene usluge (operater) ostvaruje pravo na određenu naknadu, ugovorenu između „Naplate prevozne usluge Beograd“ i A1 Srbija, u iznosu pet odsto neto cene naplaćenih karata“, piše u odgovoru koji je A1 dostavio Novoj ekonomiji.

Telekom Srbija će za pružanje usluge beogradskom preduzeću dobijati naknadu od 2,5 odsto od naplaćenih karata.

“Procenat 2,5 odsto je naknada od naplaćenih karata koja se naplaćuje od JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“, naveli su iz Telekomu u odgovoru Novoj ekonomiji.

Kentkartu i Srbiji šest meseci da mirno reše spor – u suprotnom međunarodna arbitraža

Ko će uz kartu plaćati i cenu za slanje SMS-a,  a ko ne?

Kada se radi o dodatnim troškovima za korisnike, pored same cene karte korisnicima će se zaračunati cena sms usluge koja, sa PDV-om, varira od operatera do operatera.

“(Na primer) 50 dinara je cena karta plus cena poruke, to znači da će se tarifirati 54.90 dinara”, kažu iz Globaltela.

I korisnicima Telekoma će se, pored cene karte za prevoz koja je definisana cenovnikom JKP “Naplata prevozne usluge Bepgrad” naplaćivati i cena SMS poruke (kao telekomunikaciona usluga) i ona iznosi 3,6 dinara.

A1 korisnici koji u okviru svojih tarifnih paketa imaju neograničen broj SMS poruka ili određen broj poruka koje nisu iskoristili u svojim paketima sa ograničenim brojem SMS poruka neće plaćati samu SMS uslugu (odnosno cenu poruke).

„U ostalim slučajevima, naplaćivaće se i važeća cena SMS poruke od 3,48 dinara”, naveli su iz te kompanije za Novu ekonomiju.

Yettel korisnici plaćaju cenu karte plus cenu poslatog zahteva putem SMS u iznosu od 4,9 dinara sa (PDV – om) za svaki poslati zahtev, naveli su za Novu ekonomiju iz te firme.

Nova ekonomija je pitanja o dodeli ugovora operaterima poslala i preduzeću „Naplata prevozne usluge Beograd“, ali do objavljivanja teksta nismo dobili odgovor.

Grad Beograd jednostrano je raskinuo ugovor sa privatnom kompanijom Kentkart koja se godinama bavila naplatom karata u javnom prevozu.

Karte u prevozu u Beogradu će se u buduće kupovati sa SMS porukom sa posebnim tekstom, koji se šalje na broj 9011.

„Pošiljaocu SMS-a će nakon toga stići povratna poruka sa potvrdom kupovine, koju će on pokazati kontrolorima na upit. Postojaće i mogućnost da se na određenim mestima u gradu kupi i papirna karta, saopštio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

U Službenom listu Grada Beograda je 17. maja objavljen Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda.

U tom cenovniku piše da mobilni operatori, odnosno poslovne banke preko kojih se naplaćuje cena karte (za karte plaćene putem SMS-a, odnosno mobilnim telefonom putem odgovarajuće aplikacije), naplaćuju svoje troškove od korisnika nezavisno od prodajne cene karte, s tim da troškovi ne mogu biti veći od 15 odsto prodajne cene sa PDV propisane ovim cenovnikom.

„Posrednici u prodaji papirnih karata naplaćuju svoje troškove od korisnika nezavisno od prodajne cene karte, s tim da troškovi ne mogu biti veći od 15 odsto prodajne cene sa PDV propisane ovim cenovnikom”.

Kentkart: Beograd jednostrano raskinuo ugovor za BusPlus

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Komentari(2)

  1. Znači Telekom od jedne karte koju je putnik platio 53,60 dinara dobije 3,60 dinara direktno i još 1,25 dinara na ime provizije, što je ukupno 4,85 dinara, odnosno 9% od onoga što je putnik platio, a kenkart je uzimao 7,79%. Pored toga, u tih Kenkartovih 7,79% su bile uključene plate kontrolorima, a sad građani plaćaju kroz porez dodatne komunalne policajce koji će vršiti kontrolu.
    To je samo ekonomski aspekt. Pristupačnost karata osobama koje ne mogu da plaćaju mobilnim telefonom (nemaju ga, ne znaju, imaju samo službenu karticu, stranci,…) ranije i sada je nebo i zemlja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.