Ko je ko

01.07.2024. 16:39

Generali Osiguranje Srbija

Autor: Nova ekonomija

Najbolji se izbore za svoje mesto

Intervju: Gorana Rašić, članica Izvršnog odbora, CFO i COO Generali Osiguranja Srbija

Foto: Generali osiguranje Srbija

Ko je ko

01.07.2024. 16:39

Na grupnim fotografijama važnih događaja proviri tek poneka žena. Iako je moja priča potpuno drugačija, ne mogu da ne primetim ovu činjenicu. Ja sam izgleda imala sreće da u celoj svojoj karijeri radim u kompanijama gde je rodna ravnopravnost nekako prirodno postignuta i mogu samo da kažem da je to zaista pravi i jedini dobar put. To su kompanije koje nude jednake šanse svima i onda te kompanije imaju i najveće šanse da im na vodećim pozicijama budu najbolji, jer se najbolji i izbore za svoje mesto. Uvođenje pravila, kvota, zakona, koje je danas sve popularnije, narušava ovu ravnotežu i zapravo kompanijama daje manju mogućnost izbora, a to sigurno nije dobro bez obzira na to o kojoj poziciji i kom polu je reč

 

Nakon završenih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, karijeru je započela u predstavništvu jedne švedske kompanije, gde je za šest godina stekla iskustvo radeći na poslovima direktno vezanim za finansije, ali je imala prilike da se bavi i marketingom, logistikom, investicijama i mnogim drugim poslovima koji su obeležili razvoj jedne, tada male, ali vrlo uspešne strane investicije.

„U Generali osiguranje prelazim pred kraj 2007. godine, u sektor za kontroling odakle sam nastavila da se razvijam dalje, prvo u oblasti finansija gde postajem direktor direkcije za finansije, a kasnije član izvršnog komiteta, odgovoran za tu oblast“, kaže Gorana Rašić. Dalje su se nadležnosti proširivale prateći promene u kompaniji, tako da je poslednjih pet godina odgovorna i za IT I IT bezbednost, logistiku i nabavku, a danas u Izvršnom odboru obavlja i funkciju COO uz funkciju CFO.

NE logo za pitanje u intervjuu Da li je postojao ključni trenutak u vašoj karijeri koji vam je pomogao u tome da postanete liderka u svojoj profesiji?

Moram da priznam da do sada nisam mnogo razmišljala o „ključnom trenutku“ u mojoj karijeri. Ipak, mogu reći da se dogodio početkom 2008. godine, kada mi je poverena uloga da vodim sektor kontrolinga, koji se tek razvijao, kako u našoj kompaniji, tako i na tržištu osiguranja u Srbiji. To je bio sam početak moje karijere u osiguranju, ali su se moje prethodno iskustvo, kao i verovatno hrabrost i odlučnost da prihvatim novu ulogu, pokazali kao odlična odskočna daska za dalje prilike, koje su se nekako prirodno nizale. Pitanje je stvarno da li bih i kada dobila ovoliko šansi za dalji napredak, da nisam imala hrabrosti i smelosti za to prvo značajno DA u karijeri.

NE logo za pitanje u intervjuu Poslednjih godina ulazite i u IT tehnologije i sajber bezbednost. Koliko je izazovno donositi odluke u oblastima koje se menjaju gotovo svakodnevno?

Izuzetno je izazovno i vrlo odgovorno, pogotovo kada se radi o ovako velikoj i složenoj kompaniji, koja i dalje značajno raste na tržištu. Definitivno je IT krvotok kompanije, jasno je koliko je to kompleksna i važna oblast koja povezuje sve segmente poslovanja i treba da im da neophodnu snagu za dalji rast.

Sa jedne strane, prirodan je trend digitalizacije i stalne potrebe za unapređenjem sistema i procesa, a sa druge strane imamo i istoriju i sada već stare sisteme, te je neophodno odluke donositi na dugi rok, mudro i stabilno, kako ne bismo brzim i zavodljivim rešenjima ugrozili stabilno funkcionisanje sistema. I sve to radimo dok smo u punoj brzini i na uzlaznoj putanji, da se slikovito izrazim. Zbog toga je važno praviti balans u trouglu potreba, mogućnosti i ograničenja.

Srećom, u ovu oblast sam ušla u već dobro uhodanom timu izuzetnih stručnjaka, a značajan faktor nam je i podrška i strategija Generali Grupe koja nam sigurno pomaže da neke odluke donosimo brže i da nađemo rešenja koja su možda još nepoznata na našem tržištu.

NE logo za pitanje u intervjuu U svetu osiguravači sve više sarađuju sa Insurtech kompanijama, kakva je situacija u Srbiji?  

Ako pođemo od činjenice da je oblast osiguranja izuzetno kompleksna, u načelu tradicionalna i vrlo regulisana, samim tim i prirodno slabije sklona brzim promenama, a sa druge strane očekivanja i potrebe naših klijenata i zaposlenih rastu i menjaju se vrtoglavo, jasno je da je saradnja Insurtech kompanija i osiguranja prirodan i odličan odgovor. Drago mi je da i mi u Srbiji imamo već neke lepe primere saradnje, a mislim da pravo partnerstvo tek dolazi u narednim godinama.

NE logo za pitanje u intervjuu Generali je uspostavio saradnju sa jednom startap kompanijom i uveli ste Dynamic Life polisu. Zašto toga nema više na našem tržištu?

Mi smo vrlo hrabro i ambiciozno započeli projekat Dynamic Life i stavili pred sebe cilj, ali i preuzeli veliki rizik da menjamo tržište osiguranja, tako što smo uveli nešto potpuno novo, inovativno i do sada neviđeno na ovim prostorima.

Od samog početka smo bili spremni da osnovni model prilagođavamo i unapređujemo tako da u potpunosti zadovolji potrebe naših klijenata, a to nije lako i ne donosi uspeh preko noći. Verovatno je ta neizvesnost prihvatanja tržišta i razlog zbog kojeg je ovaj primer kod nas tako redak, ali se nadam da će razvoj Dynamic Life proizvoda biti i ohrabrenje za neke buduće slične inovacije.

NE logo za pitanje u intervjuu Koliko je digitalizacija ušla u sektor osiguranja u Srbiji? Sve veći broj ljudi kupuje osiguranje onlajn, a zaživela je i digitalna prijava šteta. Šta vidite kao dalji sled, s obzirom na brzorastuće tehnologije?

Digitalizacija je definitivno deo naše svakodnevice poslednjih godina i ja sam zadovoljna koliko smo do sada već olakšali i kupovinu a pogotovo prijavu šteta našim klijentima.

Najviše smo se fokusirali na segment stanovništva, tačnije na pojedinca i njegova očekivanja i potrebe i verujem da je to pravi put, jer naš današnji a pogotovo budući klijent ne očekuje da dobije kovertu iz pošte koja ga samo nešto obaveštava, nego očekuje da od osiguravajuće kompanije dobije pun servis, onda kada to njemu odgovara, na svom mobilnom telefonu, računaru, tabletu. Iskreno verujem da će se ovaj trend digitalne komunikacije i rešavanja potreba klijenata nastaviti i još ubrzati u narednim godinama, a da će se samo smenjivati tehnologije, mediji i uređaji.

Ove godine smo uveli i prvu digitalnu agro polisu u Srbiji, upravo kao potvrdu toga koliko verujemo da se i klijenti u Srbiji menjaju i napreduju u očekivanjima, ništa manje od očekivanja od evropskih i globalnih klijenata.

 


Mentorstvo je jednako važno i muškarcima i ženama, kao i mlađim i starijim kolegama, jer tako učimo jedni od drugih. Zato mislim da svi treba da budemo podrška i da tražimo podršku kad nam treba


 

NE logo za pitanje u intervjuu Kako se upotreba SalesForce platforme odrazila na rezultate poslovanja u Srbiji i na nivou Generali Grupe?

Uvođenje Salesforce je uspešno završeno i svakako je već pomerilo mnoge granice u procesima u našoj kompaniji. Ovo je prva godina pune primene, tako da je još rano da merimo rezultate ali sam sigurna da je to bio pravi korak i pravi put, bez kojeg mi ne bismo bili spremni na ambiciozne ciljeve i rezultate naše naredne poslovne strategije 2025- 2027.

NE logo za pitanje u intervjuu Da li mislite da će se veštačka inteligencija odraziti na poslove u sektoru osiguranja i šta će biti prvo na udaru?

Veštačka inteligencija već značajno utiče na sektor osiguranja, i ona se uspešno koristi i kod nas, a pogotovo u našoj matičnoj kompaniji. Odavno su štete prepoznate kao oblast koja je najpodobnija za primenu tehnologije, digitalizacije, pa i veštačke inteligencije, i upravo smo i mi u Generali Srbija krenuli tim putem.

Svakako, komunikacija sa klijentima i primena chat botova predstavlja drugi, ne manje značajan sektor a sigurna sam da će se oblasti primene značajno menjati u budućnosti. Ipak prava briga o potrebama klijenata i zaposlenih nije na toj listi, i nju ćemo i dalje obavljati mi, ljudi koji stvaraju i unapređuju moderno osiguranje.

NE logo za pitanje u intervjuu Druga ste najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, ali i lider na tržištu životnog i zdravstvenog osiguranja. Ko danas ulaže u životno osiguranje, odnosno da li se profil prosečnog kupca životnog osiguranja u Srbiji promenio u poslednjoj deceniji?

Iako tržište životnog osiguranja ima lepu uzlaznu putanju prethodnih deset godina, ipak ne bih mogla reći da se profil prosečnog klijenta značajno promenio u Srbiji. Ako izuzmemo polise koje se uzimaju prilikom uzimanja kredita u bankama, i dalje su to uglavnom klijenti stariji od 35-40 godina, zaposleni u privredi, sa većim zaradama i najčešće imaju po jednu, ređe dve polise u svom portfelju, prosečno ispod 15 godina trajanja.

Pravi razvoj osiguranja života desiće se kada se mladi ranije zainteresuju za osiguranje, još u toku školovanja, i kada kao klijenti budu planirali i imali različite polise životnog osiguranja u dužem vremenskom periodu, koje će pratiti njihove potrebe i životni stil tokom celog života. Tu mi, kao osiguravajuća industrija, moramo biti još odlučniji.

Generali se već dosta aktivirao na polju podizanja svesti i privlačenja mladih u osiguranje, ali to je trka na duge staze. Svakako je potreban i rast životnog standarda, jer je i on jedan od važnih razloga zašto je Srbija sa 38 USD premije per capita pri samom dnu lestvice zemalja u kojima je razvijeno životno osiguranje, nekoliko velikih koraka iza, na primer, susedne Hrvatske sa preko 100 USD ili Slovenije sa preko 400, a  miljama daleko od Italije sa 2000.

NE logo za pitanje u intervjuu Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u 2023. zabeležilo je rast u odnosu na prethodnu godinu. Da li možemo to da povežemo sa pandemijom, odnosno da li su ljudi počeli više da brinu o svom zdravlju?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje najbrže raste poslednjih godina i definitivno je posledica trenda veće brige o zdravlju nego ranije, gde je pandemija verovatno odigrala određenu ulogu. Međutim, ovde je u pitanju i jedan dodatni uticaj, a to je činjenica da je u Srbiji privatno zdravstveno osiguranje preko 95 odsto korporativni posao i da je polisa PZO najčešći benefit koji kompanije nude zaposlenima i odraz brige kompanija o svojim ljudima. Nažalost, bez toga rast kupovine ove vrste osiguranja, kod privatnih lica, pojedinaca zaista je mali i tu ni pandemija nije ništa promenila.

Verujem da će se stvari menjati u tom pravcu i da će odgovornost za brigu o zdravlju, poput brige o životu, o sopstvenoj imovini i imovini svoje porodice preuzeti svako od nas.

NE logo za pitanje u intervjuu Koliko se svest građana o osiguranju i mogućnosti zaštite imovine promenila poslednjih godina? Da li su sve češće elementarne nepogode uticale na promenu?

Slično kao i sa životnim i zdravstvenim osiguranjem, i u osiguranju imovine je potrebno unapređenje i same industrije ali i opšteg ekonomskog ambijenta. Mene je lično iznenadila činjenica da velike poplave 2014. tu nisu mnogo učinile, ali nažalost nije ni globalno gledano situacija mnogo bolja. Rizik od poplava svetski stručnjaci procenjuju kao najveći, u smislu nesagledivih posledica, a ipak se procenjuje da je samo 36 odsto imovine u svetu osigurano od poplava. Gledajući intenzitet klimatskih promena poslednjih godina, nadam se da će se situacija promeniti.

NE logo za pitanje u intervjuu Na koji način se usavršavate, odnosno kako radite na svom profesionalnom razvoju i šta vas motiviše da napredujete u karijeri? 

Potreba da učim i da se usavršavam zapravo dolazi iz svakodnevnih izazova sa kojima se srećem, Dodatno sam i vrlo radoznala oduvek, tako da mi nije teško da istražujem, čitam, raspitujem se kada me nešto interesuje i kad naletim na nešto novo, sa čime se nisam susretala. U mojoj dosadašnjoj karijeri, retke su godine koje sam započela i završila sa potpuno istim odgovornostima, timovima i bez nekih većih projekata ili regulatornih i organizacionih promena, koje sam sa svojim saradnicima morala da savladam, a samim tim se i profesionalno razvijala.

Bilo je tu stvarno raznih primera, od upoznavanja sa različitim tehničkim rešenjima, finansijskim standardima (pogotovo poslednjih godina), do upoznavanja sa zakonima i regulativama iz oblasti mnogo širih od osiguranja, raznim „skraćenicama“ koje su se na kraju pretvorile u svakodnevicu… a ne smem ni da pomislim šta me još čeka u narednim godinama.

NE logo za pitanje u intervjuu Da li ste nešto žrtvovali na svom profesionalnom putu?

Sigurno da jesam i verujem da se tu ne razlikujem od mnogih mojih koleginica i kolega. Za početak, svi danas žrtvujemo mnogo vremena i energije da uspemo da ispunimo sve profesionalne obaveze, putovanja, poslovne ručkove i događaje. Međutim, nikad nisam ni pomislila, a kamoli rekla, da je moj profesionalni put i izbor razlog ili opravdanje što sam neke druge privatne stvari preskočila ili odlagala.

NE logo za pitanje u intervjuu Na koji način utičete na druge žene u kompaniji?

Ne znam koliko utičem na njih, ali se trudim da budem dostupna i otvorena tako da kada imaju neki problem ili izazov mogu uvek da me nađu. Moja kancelarija je bukvalno uvek otvorena, i tu ne mislim samo na simbolično širom otvorena vrata, nego sam stvarno tu za njih. Nadam se iskreno da će bar nekima od njih moj razvoj karijere biti dodatna motivacija, da se oslobode rodnih ili bilo kakvih predrasuda, kada zapnu i pomisle da nešto ne mogu, da im nije dostupno ili da neće uspeti. I ja sam imala i imam neuspehe i padove, ali me nisu obeshrabrili.

NE logo za pitanje u intervjuu Koliko je u okviru kompanije važno da postoji mentorska podrška od strane liderki?

Verujem da je podrška jako važna i to pogotovo u poslednje vreme, kada su ljudi otuđeniji i manje fizički prisutni i dostupni. Mentorstvo je sjajna stvar i imala sam prilike mnogo puta i da budem mentor i da mene neko mentoriše i to radim i dan-danas, sa velikim zadovoljstvom. Tu se stvara jedan poseban odnos bliskosti, koji se nastavlja i dalje, a sami biramo i kreiramo oblast interesovanja gde nam podrška treba. Ovo je univerzalno i mislim da je jednako važno i muškarcima i ženama, kao i mlađim i starijim kolegama, jer kroz mentorstvo učimo jedni od drugih. Zato mislim da svi treba da budemo podrška i da tražimo podršku kad nam treba.

NE logo za pitanje u intervjuu Šta prepoznajete kao benefite za kompaniju koja ima ravnopravno zastupljene žene na vodećim pozicijama?

Ja sam izgleda imala sreće da u celoj svojoj karijeri radim u kompanijama gde je rodna ravnopravnost nekako prirodno postignuta i mogu samo da kažem da je to zaista pravi i jedini dobar put. To su kompanije koje nude jednake šanse svima i onda te kompanije imaju i najveće šanse da im na vodećim pozicijama budu najbolji, jer se najbolji i izbore za svoje mesto. Uvođenje pravila, kvota, zakona, koje je danas sve popularnije, narušava ovu ravnotežu i zapravo kompanijama daje manju mogućnost izbora, a to sigurno nije dobro bez obzira na to o kojoj poziciji i kom polu je reč.

NE logo za pitanje u intervjuu Šta, sa druge strane, prepoznajete kao najveću barijeru za napredak žena ka rukovodećim pozicijama u našem društvu? Kakva je konkretno situacija u sektoru osiguranja kad je u pitanju zastupljenost žena na vodećim pozicijama u kompanijama?

Bez obzira na to koliko se o temi rodne ravnopravnosti priča i koliko se radi na ovom polju, i dalje su globalno gledano žene u manjini kada su u pitanju rukovodeće pozicije. Slična je situacija i u osiguranju u svetu, kao i u mnogim drugim razvijenim industrijama, gde na grupnim fotografijama važnih događaja proviri tek poneka žena. Iako je moja priča potpuno drugačija, ne mogu da ne primetim ovu činjenicu. Da li je uzrok zaista i dalje u kompanijama ili je uzrok možda i u samim ženama, jer se teže odlučuju za velike korake, ja ne mogu reći. Ono što ih mogu posavetovati iz ličnog iskustva je da prihvate prilike koje im se nude i da uvek idu hrabro dalje, rasterećene rodnih predrasuda koje će ih sputavati.

Biti uspešna žena u biznisu, mnogo je više od još jednog KPI-a koje kompanije moraju da ostvare, i nemojte da vas rodne ili bilo kakve predrasude skrenu sa tog puta.

 

“Ko je ko – Uspešne poslovne žene”

PREUZMITE VAŠ BESPLATNI PRIMERAK OVDE

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.