2019

MASTERCARD

GLOBALNA PLATNA TEHNOLOGIJA U SLUŽBI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE Mastercard je tehnološka kompanija, lider u globalnoj industriji plaćanja, koja povezuje potrošače, finansijske institucije, trgovce, vlade, digitalne partnere, preduzeća i druge organizacije širom sveta, omogućavajući im da koriste elektronske oblike plaćanja umesto gotovine i čekova. Mastercard posluje verujući da je uspešna ekonomija održiva samo kada je inkluzivna i kada je blagostanje raspodeljeno. Naša mreža je temelj našeg poslovanja i načina na koji poslujemo u više od 200 zemalja sveta. Da bismo postigli da inkluzivni rast postane stvarnost, aktiviramo našu mrežu kako bismo omogućili da digitalna ekonomija radi za sve, svuda. I to radimo na načine koji uzimaju u obzir našu radnu snagu, okruženje i etičke standarde prema kojima se smatramo odgovornim - jer su i načini i sredstva važni DOPRINOS DRUŠTVU KROZ KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI Održivost je deo poslovne strategije Mastercard kompanije. Zasnovana je na fundamentalnoj pretpostavci da poslujemo dobro time što činimo dobro. Biti snaga za dobro i imati posao sa višim ciljem deo je onoga što nam pomaže da činimo dobro kao kompanija. Pomaže nam da privučemo vrhunske talente, razvijamo našu bazu klijenata, poslujemo kao partner za rešavanje problema sa vladama i povećavamo afinitet prema brendu kod potro- šača i kompanija širom sveta. Radimo na tome da nadogradimo postulat „poslovati dobro čineći dobro“ tako što ćemo održivi socijalni uticaj kroz komercijalne aktivnosti učiniti novom paradigmom za poslovanje, jer verujemo da je biti vođen svrhom od suštinskog značaja za održivost - za sve. Mastercard je društveno odgovorna kompanija, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Mi smo posvećeni tome da budemo sila za promene nabolje u svetu i da poslujemo dobro tako što činimo dobro. Mi poslujemo na otvoren i transparentan način, unapređujući inkluzivni rast, inspirišući zaposlene i slušajući potrebe zajednice kako bismo stvorili održivu budućnost za Mastercard i svet oko nas. Mastercard posluje na srpskom tržištu već dugi niz godina i razvijamo se slušajući realno potrebe, navike i želje srpskog stanovništva. Razumemo da potrebe pojedinaca i potrebe tržišta stalno evoluiraju, sada više nego ikada pod uticajem modernih tehnologija, zato je naš cilj da se sve potrebe zadovolje na brz, praktičan i siguran način, baš kao što to potrošači i žele. INKLUZIJA JE PREDUSLOV RAZVOJA TRŽIŠTA Za Mastercard, inkluzija - finansijska, digitalna, etnička, socijalna i polna – jeste tajna iza prosperitetnog modernog tržišta. Verujemo da svaka osoba na svetu treba da koristi prednosti i da uživa u slobodi koju donosi inkluzija i fokusirani smo na to da odigramo svoju ulogu kako bismo postigli da inkluzija bude moguća za sve. Zbog toga smo posvećeni izgradnji bezgotovinskog društva u saradnji sa poslovnim partnerima, institucijama i nevladinim organizacijama. Naša vizija bezgotovinskog društva je putovanje, ne odredište, i mi imamo rešenja, stručnost i iskustvo kojima pomažemo vladama širom sveta da se bore protiv sive ekonomije i da izgrade stabilna, održiva tržišta koja su međunarodno konkurentna i da na taj način doprinesu uspostavljanju finansijske inkluzije. Postizanje većeg stepena finansijske inkluzije možemo ostvariti isključivo saradnjom javnog i privatnog sektora i svih subjekata u industriji plaćanja, što je upravo i postignuto projektom „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, koji za cilj ima jačanje svesti građana o prednostima razvoja bezgotovinskog društva. TERMINALIZACIJA OPŠTINA  U partnerstvu sa NALED-om razvijamo tržište uvođenjem mogućnosti plaćanja karticama u opštinama u Srbiji. Mastercard je članica NALED Saveza za fer konkurenciju, a naše tehnologije, iskustvo i stručnost koje donosimo sa globalnog nivoa doprineli su tome da budemo prepoznati kao pouzdani dugoročan partner javnom sektoru u stvaranju bezgotovinskog društva. Dugogodišnju partnersku saradnju sa NALED-om nastavljamo kroz ovogodišnji projekat „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, jer verujemo da zajedno možemo učiniti mnogo na razvoju bezgotovinskog sistema plaćanja i unapređenju finansijske inkluzije. PODIZANJE GOTOVINE KADA PLAĆATE MASTERCARD KARTICOM  U Srbiji postoji prilično veliki segment potrošača koji pripadaju tzv. nebankarskim korisnicima - prema rezultatima Studije o finansijskoj inkluziji u Evropi, čak 38% srpskog stanovništva nema bankovni račun i pristup zvaničnim finansijskim tokovima. Usluga podizanja gotovine prilikom plaćanja karticom unapređuje situaciju na lokacijama gde nema bankomata. Takođe, kako bi koristili uslugu, korisnici treba da plate karticom, što takođe doprinosi bezgotovinskom plaćanju. Podizanje gotovine prilikom plaćanja je usluga koja je uveliko sastavni deo globalnog finansijskog tržišta, a odnedavno je dostupna i na tržištu Srbije, zahvaljujući saradnji sa kompanijom NIS. PAMETNI GRADOVI  Nedavno je u Kragujevcu realizovan projekat beskontaktnog plaćanja javnog prevoza, što ga posle Beograda čini drugim srpskim gradom koji se pridružio porodici pametnih gradova sveta. Svet postaje urbanizovana sredina – očekuje se da će u narednim godinama 70% ljudi živeti u gradovima, te se gradovi širom sveta suočavaju sa izazovima koji prate tako veliki rast, a na prvom mestu su saobra- ćajne gužve i zagađenje. Veća ušteda i efikasnost postaju imperativ, a uvođenje digitalnih tehnologija i elektronskih plaćanja u različite segmente života predstavljaju osnovne elemente svakog pametnog grada.   „Verujemo da, kao kompanija, imamo odgovornost da delujemo na najhitnija pitanja u našem društvu. Doprinoseći cilju održivog razvoja UN-a br. 5 „Rodna ravnopravnost", nastojimo da zatvorimo rodni jaz i osnažimo još više žena u Srbiji kroz konkretne aktivnosti. U partnerstvu sa nekoliko drugih društveno odgovornih kompanija, radimo zajedno kako bismo ostvarili veći uticaj na živote hiljada žena u kompanijama u Srbiji“, Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercarad. ŽENSKO LIDERSTVO  Žene preduzetnice su napravile izuzetne korake kao vlasnice preduzeća širom sveta, ali ipak žensko preduzetništvo na tržištima u razvoju, kao što je srpsko, obično je posledica puke potrebe i često je suočeno sa nedostatkom finansijskog kapitala i pristupom neophodnim sredstvima. Imajući u vidu da je samo oko 40% žena u Srbiji uključeno na tržište rada, od suštinskog je značaja pokretanje šireg društvenog pokreta koji podiže svest o tome šta pojedinačno porodice, lokalne zajednice i celokupna ekonomija dobijaju od osnaživanja žena u svim fazama poslovanja. Poboljšanje pozicije žena u STEM disciplinama  Različitost je jedna od ključnih vrednosti svake kompanije i pomaže im da se takmiče u kompleksnom ne samo globalnom već i lokalnom tržištu koje se stalno menja. Osnaživanje žena i devojaka ključno je za ekonomski rast, političku stabilnost i transformaciju društva, jer kada žene i devojke nisu dovoljno integrisane u sistem, globalna zajednica gubi veštine, ideje i perspektive koje su ključne u suočavanju sa globalnim izazovima i novim mogućnostima. Ove godine u okviru KBF Mastercard je organizovao panel koji je okupio predstavnike institucija, kompanija, preduzetnica u STEM oblastima gde se drugu godinu zaredom ostvario međusektorski dijalog u cilju podizanja svesti o potrebi za konkretnim planskim aktivnostima na svim nivoima u cilju jačanja žena i ekonomije zemlje.  Deklaracija o rodnoj ravnopravnosti  U cilju realizacije akcija za zatvaranje rodnog jaza, Formiran je Savez za ravnopravnost polova koji okuplja vodeće kompanije u Srbiji. Članice su okviru Kopaonik biznis foruma potpisale Deklaraciju o rodnoj ravnopravnosti, čime je ova tema promovisana na najznačajnijem ekonomskom forumu u zemlji. Savez za ravnopravnost polova formiran je sa konkretnim ciljevima promovisanja jednakih mogućnosti kao deo strategije zapošljavanja, razvoja i unapređenja svake kompanije i za muškarce i za žene. Uključenost, prilika i osnaživanje su globalni prioriteti kompanije Mastercard. Od svog dinamičnog radnog mesta do naših proizvoda i rešenja, unapređujemo našu posvećenost rodnoj ravnopravnosti širom sveta. ZAJEDNO ZA KUĆU KOJU ZASLUŽUJE SVAKI SUPERHEROJ Kampanja je uticala na podizanje svesti o značaju ovog cilja i potrebama NURDOR-a i inspirisala zajednicu i Mastercard korisnike da budu deo ostvarenja ovog cilja. Iskustva su ono čemu težimo i ono što se računa u pogledu ispunjenosti naših života, kao i ono što ostavljamo generacijama koje dolaze. Pored ambasadora kampanje, kampanju su podržali RTS i NALED, mediji, poznate ličnosti, kao i 20 poslovnih partnera. Podrška se tu ne završava - Mastercard razvija rešenja koja treba da doprinesu obezbeđivanju finansijske stabilnosti NURDOR-a i da omoguće efikasnije prikupljanje donacija u budućnosti. Mastercard je realizovao donatorsku kampanju ,,Zajedno za kuću koju zaslužuje svaki Superheroj”, koja za cilj ima da obezbedi novu i do sada najveću roditeljsku kuću u Beogradu u okviru saradnje sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka (NURDOR). Kroz platformu Započni nešto neprocenjivo Mastercard osnažuje pojedince da započnu značajne inicijative koje će koristiti njihovim lokalnim zajednicama i doprineti razvoju celokupnog društva, a donatorska kampanja za NURDOR je jedinstven primer koji nam govori da se svaka pojedinačna akcija računa kako bi se ostvario viši cilj. Mastercard je iskoristio svoju tehnologiju i omogućio da svaka Mastercard transakcija bude neprocenjiva: za svako beskontaktno, onlajn ili mobilno plaćanje kompanija je izdvajala sredstva za roditeljsku kuću. Nakon šestomesečne kampanja Mastercard je uručio donaciju od 250.000 evra, što je najveća pojedinač- na donacija NURDOR organizaciji do sada. Time je zvanično završena prva faza dugoročne saradnje sa NURDOR-om.

2019

LIDL SRBIJA

ODGOVORNO NA PUTU PREMA SUTRA   Kompanija Lidl Srbija se, tokom prvih godinu dana poslovanja u Srbiji, svojim potrošačima predstavila najboljim odnosom cene i kvaliteta. Ipak, visoko na listi ključnih tema prvog diskontnog lanca u Srbiji nalazi se i društveno odgovorno poslovanje kojim se Lidl intenzivno bavio i pre otvaranja prvih prodavnica u oktobru 2018. godine . Dolaskom u Srbiju, Lidl je sa sobom doneo potpuno novo iskustvo kupovine, ali i kulturu društvene odgovornosti koja se godinama unazad uspešno razvija u svim Lidl zemljama. Moto odgovornosti Lidla je „Na putu prema sutra“. Kompanija Lidl Srbija sluša svoje potrošače i poslovne partnere, ali i druge zainteresovane strane, i na duge staze gradi strategiju društveno odgovornog poslovanja koja treba da ima pozitivan uticaj na celokupno okruženje u kome deluje. Odgovornost ove kompanije se temelji na 5 stubova: asortiman, zaposleni, društvo, životna sredina i poslovni partneri. Radi danas za bolje sutra - to je Lidlova vodilja. Šta to znači? „RADI PRAVO – ŽIVI ZDRAVO!“ „Radi pravo – živi zdravo!“ je prvi društveno odgovorni projekat Lidla Srbija, pokrenut početkom 2018. godine na temu prevencije i očuvanja zdravlja zaposlenih. Ovaj projekat, iz domena brige za zaposlene, pokrenut je tokom priprema za veliko otvaranje prodavnica u Srbiji. Uz angažovanje relevantnih eksperata, dr Duška Spasovskog i Marije Savić Srećković, izvršena je analiza radnog okruženja i osmišljen edukativni sadržaj na temu pravilnog kretanja za sve tri grupe zaposlenih koji rade u Lidlu, u zavisnosti od prirode posla - u prodavnicama, Logističkom centru i Upravnoj zgradi. Angažovani stručnjaci prepoznali su značaj ove teme i svojim znanjem doprineli stvaranju svesti među Lidl timom o tome koliko je briga o zdravlju važna za uspeh u svim segmentima života. Praktične obuke u okviru projekta prošli su zaposleni u svim prodavnicama u Srbiji, Logističkom centru i Upravnoj zgradi u Novoj Pazovi; edukativni video-materijali i brošure dostupni su u bazi znanja internih kanala komunikacije, dok posteri u socijalnim prostorijama svakodnevno podsećaju da zaposleni i sami mogu da utiču na kvalitet svog zdravlja i da ga svakodnevno pospešuju. EKOLOŠKA GRADNJA Upravna zgrada Lidla Srbija u Novoj Pazovi prva je zgrada u Srbiji sa LEED Platinum sertifikatom, priznanjem koje se dodeljuje objektima građenim u skladu sa najvišim standardima industrije i uz poštovanje ključnih principa održivosti. Lista razloga zbog kojih se ova zgrada našla na poziciji predvodnika održive gradnje u zemlji uključuje i implementiranu tehnologiju za efikasnu uštedu vode i toplotnu izolaciju, kao i instalaciju osvetljenja koje štedi električnu energiju. Posebna pažnja u izgradnji posvećena je dobrobiti zaposlenih, tako što se u velikoj meri vodilo računa o kvalitetu vazduha unutar objekta. LEED sertifikati uklju- čuju nezavisnu procenu zelenih elemenata gradnje određenog objekta, a LEED Platinum je, u ovoj sistematizaciji, najviša ocena koja se može dobiti. Lidl Srbija ima još jedno LEED odličje na svojim policama – i to zlatno. Naime, Logistički centar građen je na lokaciji na kojoj se, prilikom odvijanja radova, najmanje vršio uticaj na ekosistem i vodene tokove; implementirane su tehnologije kojima se štedi voda; postavljena je efikasna toplotna izolacija i LED rasveta koje štede energiju; korišćeni su reciklirani i održivi građevinski materijali koji imaju smanjen štetan uticaj na okolinu; velika pa- žnja je usmerena na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru; za hlađenje su upotrebljavani fluidi koji nisu štetni po okolinu i rashladni sistemi koji omogućavaju ponovnu upotrebu. Ni prodavnice ne zaostaju. Lako su dostupne, ne samo okruženju u kome se nalaze, već postaju centar okupljanja šire zone zahvaljujući pristupu linijama GSP-a, ili automobilom, za koji ima obezbeđen parking. Koncepti Lidlovih prodavnica se stalno usavršavaju, sa ciljem da uvek izgledaju moderno - tome doprinosi i velika staklena površina, koja omogućava prodor dnevnog svetla za prijatniju kupovinu i rad, ujedno smanjujući potrošnju energije na svetla. Lidlove prodavnice poseduju „energetski pasoš“ koji pokazuje koliko objekat troši i štedi energiju, tako da je moguće optimizovati njenu potrošnju i na taj način čuvati prirodne resurse. PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SVIM ZAPOSLENIMA Lidl tim Srbija čini više od 1.800 zaposlenih, a da se njihov trud ceni, kompanija pokazuje dodatnim benefitima. Privatno zdravstveno osiguranje postalo je dostupno svim zaposlenima u martu 2019. godine. Ono obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i mogućnost da zaposleni koriste usluge privatnih ordinacija i laboratorija, kao i da pod povoljnijim uslovima osiguraju članove svoje porodice. Benefiti na polju zdravstvene zaštite su samo jedan segment koncepta brige za zaposlene u Lidlu zahvaljujući kome je ova kompanija nagrađena priznanjem „Top employer” na nivou cele Evrope. ZA KOMŠIJE I LEPŠE OKRUŽENJE U znak zahvalnosti za toplu dobrodošlicu, pokrenut je program lokalnih donacija u određenim opštinama i gradovima u kojima su otvorene Lidlove prodavnice. Tokom godinu dana, kompanija je pomogla više od 15 ustanova i zajednica. U Smederevu i Subotici su otvorene senzorne sobe zahvaljujući kojima su osobe sa smetnjama u razvoju dobile mogućnost da unaprede kvalitet svoje svakodnevice; dečije igralište u Somboru ulepšano je jednom ljuljaškom; renoviranjem dela Centra za majku i dete u Užicu, dat je doprinos unapređenju usluge u ovoj ustanovi; tokom leta, otvoreno je igralište u Lidlovim bojama u saradnji sa Gradom Borom; Opšta bolnica „Vršac“ je zahvaljujući Lidlovoj donaciji podigla bezbednost operacija. Lidl Srbija nastavlja da deluje lokalno! EKO-TORBE Povodom Svetskog dana zaštite prava potrošača koji se obeležava 15. marta svake godine, nagrađeni su Lidlovi potrošači. Naime, od bilborda koji su korišćeni u kampanji otvaranja, kreirane su ekološke torbe i novčanici i time je ostvaren doprinos očuvanju životne sredine. Takođe, ove torbe i novčanike kreiralo je udruženje „Eko bag“ koje upošljava žene preko 50 godina, pa je kompanija ujedno dala podršku i razvoju socijalnog preduzetništva. DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI  U saradnji sa Crvenim krstom Srbije, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi na parkinzima Lidlovih prodavnica u Beogradu i Novom Sadu. Tokom  letnjeg perioda, kada vlada nestašica, kao odgovor na apel Crvenog krsta i Instituta za transfuziju Srbije i Vojvodine , pozvani su zainteresovani građani da  budu dobrovoljni davaoci tokom avgusta i septembra. Zahvaljujući akciji, prikupljeno je oko 170 jedinica krvi. PODRŠKA CRVENOM KRSTU SRBIJE I SIGURNIM KUĆAMA Donacijom sedam tona hrane Crvenom krstu Srbije, obuhvaćeno je oko 7.000 pojedinaca koje pripadaju socijalno ugroženim grupama. Kroz mrežu lokalnih organizacija Crvenog krsta, hrana je podeljena u osam lokalnih zajednica - Beogradu, Vršcu, Kovinu, Paraćinu, Nišu, Gadžinom Hanu, Leskovcu i Bujanovcu. Imajući u vidu stanje ugroženih grupa u ovim sredinama, Crveni krst je donaciju najvećim delom usmerio na ustanove koje unapređuju kvalitet života osoba sa smetnjama u razvoju i korisnike programa narodnih kuhinja. Takođe, uz podršku Fonda B92, usmerene su četiri tone hrane i ka „tihim heroinama“ – korisnicama Sigurnih kuća u Beogradu, Pančevu, Vranju, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu. IZJAVE O NAMERAMA Preuzimamo odgovornost za sigurnost, kvalitet i zaštitu životne sredine. U poslednje vreme, potrošači sve češće traže proizvode koji odgovaraju njihovim prehrambenim zahtevima i njihovim vrednostima. U Lidlu mogu da pronađu kakao, čaj i kafu iz održive proizvodnje, koja podrazumeva fer trgovinu, očuvanje biodiverziteta, ekološki prihvatljivu upotrebu zemljišta, kao i ribu i morske plodove koji potiču od održivog ribarstva. Nameru da se odgovorno odnosimo prema sirovinama i svim učesnicima u lancu proizvodnje dokumentujemo uz jasno definisane ciljeve.

2019

IMLEK

BRIGA O PORODICI – TRADICIJA KOJU NEGUJEMO  Kao istaknuti lider na domaćem i regionalnom tržištu, kompanija Imlek posvećena je društveno odgovornom poslovanju u svim sferama svog delovanja i nastoji da ovaj segment svoje poslovne strategije kontinuirano sprovodi i unapređuje, kako bi opravdala dugogodišnje poverenje svojih potrošača.   Jedna od vodećih misija kompanije Imlek jeste obezbeđivanje zdravih, ukusnih i hranljivih proizvoda u cilju podizanja nivoa svesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane. Imlek otkupljuje mleko od više hiljada farmera-kooperanata iz celog regiona sa kojima ostvaruje evropske standarde i kriterijume kvaliteta, a paleta proizvoda koje Imlek plasira svojim potrošačima izuzetno je bogata, pa se na tržištu može pronaći više od 200 različitih mlečnih proizvoda, među kojima se posebno izdvaja brend Moja Kravica.  Kao kompanija koja je čvrsto pozicionirana kao lider u oblasti mlekarske industrije, Imlek nastoji da konstantno radi na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i boljem i zdravijem savremenom životu stanovnika Srbije. Tradicija duža od šest decenija, stručni kadrovi, savremena tehnologija, mnogobrojne nagrade i priznanja za kvalitet čine Imlek liderom na tržištu, kako u Srbiji, tako i u regionu, tačnije u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kao kompanija koja shvata značaj potrošača i njihovog mišljenja, Imlek kontinuirano radi na održavanju visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i na uvođenju inovativnih rešenja i unapređenju poslovanja i tehnologije. Pored toga, svojim kupcima obezbeđuje usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva i pobolj- šanjem usluga koje im pruža. U cilju održavanja svoje pozicije lidera na tržištu, Imlek neprekidno unapređuje sisteme kontrole kvaliteta, bezbednosti hrane, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. FARMERI SU NAŠI PARTNERI Na ovaj način, obuhvaćeni su svi značajni segmenti poslovanja jedne kompanije. Takođe, Imlek prati i usaglašava svoje aktivnosti sa važećom zakonskom regulativom i drugim zahtevima relevantnim za kvalitet i bezbednost svih proizvoda i proizvodnih procesa. U nastojanju da obezbedi sirovine i ostale materijale i usluge koje su najvišeg kvaliteta i sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu, kompanija Imlek radi i na razvijanju partnerskih odnosa sa svojim isporučiocima. Pored toga, unapređuje i razvija farme podsticanjem znanja kod farmera, u cilju obezbeđenja dovoljnih količina sirovog mleka, čiji kvalitet i bezbednost treba da zadovolji najviše standarde. Imlek kontinuirano planira i upravlja svim procesima na način koji omogu- ćava ispunjenje ciljeva, optimalnim korišćenjem prirodnih resursa i minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih, na čijem osposobljavanju, povećanju svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu, konstantno radi. Nije zapostavljen ni deo poslovanja koji identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapređenja efikasnosti u pogledu upotrebe materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe štetnih materija, sprečavanja zagađenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom. ZDRAVO ODRASTANJE Kompanija Imlek svoje društveno važne projekte usmerava ka ugroženim kategorijama stanovništva, promociji zdravog načina života, očuvanju životne sredine, razvoju lokalne zajednice, ali zasigurno prednjače aktivnosti koje za cilj imaju da najmlađima obezbede sigurno okruženje i zdravije odrastanje. Tako je kroz socijalna pitanja kojima se bavi, Imlek odlučio da najveću pažnju posveti deci i socijalno ugroženim strukturama društva. Brojna ulaganja i kontinuiran rad na održavanju pozitivnog imidža u javnosti samo su deo društveno odgovorne politike kompanije Imlek koju ona sprovodi i na kojoj kontinuirano radi, a svoje projekte neretko realizuje uz pomoć brojnih vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Na ovaj način Imlek doprinosi boljem i kvalitetnijem životu stanovnika Srbije, sistematično ulažući u društveno odgovorne akcije. S obzirom na činjenicu da kompanija Imlek poseduje širok dijapazon proizvoda i veliki broj brendova, ona pokriva skoro sve ciljne grupe na tržištu. Brend koji se ističe i koji je najprepoznatljiviji jeste Moja Kravica, koji je fokusiran na najmlađe, ali i na porodice i porodične vrednosti o kojima vodi računa kroz brojne društveno odgovorne aktivnosti. Pored ove, pokrivene su i ostale ciljne grupe, pa je tako npr. Balans+ namenjen ljudima koji vode računa o ishrani i fizički su aktivni, Jogood tinejdžerima, dok je Bello, kao premium brend namenjen ljudima koji ne samo da vode računa o ishrani, već vode takav stil života u koji se Bello uklapa. MLEČNI PAKETIĆI ZA BROJNU DECU Kako bi najmlađima obezbedio zdravije odrastanje, Imlek je 2016. započeo veliku društveno odgovornu akciju „Moja Kravica - Rasti srećno“, u sklopu koje je mališanima u Nišu, Kruševcu, Novom Sadu i Beogradu poklonio nova igrališta. Izgradnjom ovih igrališta, Imlek se potrudio da najmlađim stanovnicima obezbedi što lepše okruženje za igru, ali i edukaciju, jer su „Moja Kravica“ igrališta opremljena da odgovore na različite potrebe dece svih uzrasta. Sada već tradicionalno, povodom Svetskog dana mleka, Imlek svake godine mlečnim paketićima obraduje veliki broj mališana iz ustanova za bolesnu i nezbrinutu decu iz gradova širom Srbije. I Dan majki obeležen je 2016. godine na Cvetnom trgu, u skladu sa tradicijom koju kompanija Imlek neguje. Tokom ove manifestacije mališani su u mnogobrojnim radionicama pripremali unikatne poklone za svoje mame, kako bi im na taj način iskazali ljubav i zahvalnost. U želji da roditelje i decu podseti na porodič- ne vrednosti i značaj zajedničkih trenutaka provedenih u krugu porodice, Imlek je 2016. i 2017. godine organizovao manifestaciju „Moja Kravica Dan porodice“, koja je okupila veliki broj dece i roditelja. Imlek tradicionalno obeležava Svetski dan deteta i tom prilikom mlečnim paketićima uspeva da izmami osmeh velikom broju mališana u vrtićima širom zemlje, kao i Svetski dan školskog mleka, u sklopu kojeg mlečnim paketićima obraduje veliki broj đaka prvaka iz gradova širom Srbije. IGRAJMO SE, VEŽBAJMO, ALI ČUVAJMO PRIRODU Još jedan značajan segment društveno odgovornog poslovanja kompanije Imlek jeste i unapređenje lokalne zajednice, pa je tako 2018. godine sa brendom Flert restauracijom klupa u Studentskom gradu odlučio da studentima ulepša boravak i obezbedi mesto za predah od svakodnevnih obaveza. Pored toga, naglašavajući značaj bavljena fizičkom aktivnošću, Imlek je sa brendom Balans+ 2018. godine započeo postavku samouslužnih stanica za bicikle u gradovima širom Srbije. Imlek je 2018. godine obradovao decu koja borave u vrtiću „Lastavica“, u Padinskoj Skeli, sagradivši im edukativni paviljon za učenje na otvorenom i mini zabavni park. Kompanija vodi računa i o svojim farmerima kooperantima kojih ima skoro 4.000 širom zemlje, i u čiju čast već tradicionalno organizuje „Dan farmera rekordera“ na kojem se nagrađuju najuspešniji farmeri. Redovnim donacijama i posetama različitim centrima i ustanovama za bolesnu i nezbrinutu decu, poput Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj i Centru za integraciju mladih Svratište, Imlek je ostao dosledan svojoj tradiciji da inicira i pomaže razli- čite humanitarne aktivnosti. Kompanija Imlek još od 1957. godine sarađuje i sa Unicefom, svetskom humanitarnom organizacijom, putem brojnih uspešno realizovanih projekata i društveno korisnih akcija, kao što su „Škola bez nasilja”, priručnici za roditeljstvo „Pametne knjige za mame i tate” i mnoge druge. Kada je reč o zaštiti životne sredine, Imlek u svom poslovanju veliku pažnju posvećuje istoj. Odgovorno ponašanje prema životnoj sredini jedan je od elemenata politike ove kompanije i sprovodi se primenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. U cilju poboljšanja učinaka procesa u zaštiti životne sredine, kao i usaglašavanjem sa zahtevima zakonske regulative, konstantno planira nove projekte, mere i aktivnosti i radi na njihovoj realizaciji. Timski rad, uključenost, osećaj vlasništva nad procesima i podrška od strane svih zaposlenih, obezbeđuju ostvarenje ciljeva i politike kompanije Imlek koja meri i preispituje ostvarenje postavljenih ciljeva, ali i realizaciju novih kako bi imala kontinuirano poboljšanje.