Lifestyle 100 ideja

Povezati informatiku i četkicu

Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja Šta bi vas baš obradovalo kad je reč o uvođenju informatike u škole? Dublje povezivanje informatike i drugih predmeta tako da se u nastavi likovnog, između ost...

Lifestyle 100 ideja

Pustite decu da se igraju

Violeta Alfeldi, učiteljica, OŠ „Vladislav Ribnikar“ Šta je najlepša ideja koju ste čuli od vaših đaka? Objašnjavam drugacima po dolasku na redovnu nastavu da ne možemo ceo dan da budemo napolju i da se ig...

Lifestyle 100 ideja

Uveo bih urbanistički red

MILOJKO ARSIĆ, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Da možete da ostvarite samo jednu stvar, korisnu za društvo, u narednih 10 godina, šta bi to bilo? U Srbiji ima veliki broj stvari koji ne funkcion...