Lifestyle ekologija

Ekomobilnost 2022

Koliko saobraćaj učestvuje u zagađenju vazduha? 6 do 10 posto, Da li je to mnogo ili malo. Da li može saobraćaj da se eliminiše kao uzročnik zagađenja ili barem da se smanji? Kakve veze imaju igrice sa razvo...