Vesti iz zemlje banje

KOME PRIPADA BANJSKA VODA

INVESTITORI KOJI PO BANJAMA GRADE HOTELE I APARTMANE, MORAJU DA POŠTUJU PROJEKTE KOJI REGULIŠU PRAVILNU EKSPLOATACIJU VODNIH RESURSA. U SUPROTNOM, GRAĐANIMA ĆE BITI USKRAĆENE I BANJSKA I OBIČNA VODA U Vrnja...