Ostalo Posle 5

PISANJE ZA MENE NIJE STVAR IZBORA

KAKO SPOJITI UMETNOST I KORPORACIJSKI ŽIVOT? MOŽE LI POEZIJA, PISANJE GENERALNO, DA POMOGNE U RADU U NEKOJ KOMPANIJI, LJUDIMA KOJI VODE TIMOVE I ODGOVORNI SU ZA NEKE REZULTATE? AKO PITATE IVANU, REĆI ĆE: „AP...

Vesti iz izdanja Posle 5

Arhitekta iznad oblaka

Nisam osvojila ni Akonkagvu, ni Kavkaz, ni Kilimandžaro, već sam se na njih popela. Na taj način, pomeram svoje granice i borim se sama sa sobom. A kada siđem, nikakav problem mi, kao arhitekti, ne predstavl...