Vesti iz zemlje saobraćaj

Subvencije za aerodrome dodeljivaće se po „kratkom postupku“?

Država bi uskoro mogla da dodeljuje subvencije za aerodrome, pristaništa, komunalne usluge, telekomunikacije, elektrodistrubuciju i slične usluge bez dosadašnje procedure koja podrazumeva saglasnost Republičke komisije za kontrolu državne pomoći.  Aerodromi koji godišnje imaju manje od 200.000 putnika, kao i pristaništa sa manje od 300.000 putnika, moći će da dobijaju državnu pomoć bez potrebne saglasnosti republičke Komisije, što je do sada bila praksa, navodi se u Nacrtu uredbe koje se nalaze u procesu javnih konsultacija. Broj putnika treba da bude prosečno manji od ovog broja dve godine pre nego što se aerodromu ili pristaništu dodeli državna pomoć. Aerodrom "Konstantin Veliki" u Nišu u toku 2020. godine je imao oko 154.000 putnika, a 2019. 422.000 putnika.Aerodrom "Morava" u Kraljevu otvoren je 2019. godine, ali je već 2020. njegov rad suspenvodan usled pandemije. Prvi komercijalni letovi uspostavljeni su u julu ove godine, kada je poleteo prvi avion iz Kraljeva ka Solunu. Ovom uredbom, država će subvenije moći da daje bez saglasnoti Komisije i svim preduzećima koje obavljaju usluge od opšteg ekonomskog interesa sve dok iznos državne pomoći ne prelazi 15 miliona evra godišnje. Izuzetak su jedino firme iz sektora saobraćaja i saobraćajne infrastrukture. Država najavila subvencije za ugradnju solarnih panela Takođe, uvek usklađena državna pomoć, odnosno ona za koju nije potrebno prijavljivanje Komisiji, trebalo bi da postane i svaka subvencija namenjena za usluge obavezne zdravstvene i socijalne zaštite, kao i za prateće aktivnosti (npr. kod istraživanja), piše u nacrtu uredbe. Država može da u navedenim slučajevima dodeljuje državnu pomoć bez saglasnosti Komisije na period do deset godina. Šta je usluga od opšteg ekonomskog interesa? U nacrtu uredbe se objašnjava da je usluga od opšteg ekonomskog interesa delatnost koja "u redovnim tržišnim uslovima ne može da se pruži u nephodnom obimu, kvalitetu ili kontinuitetu koji zadovoljava opšti društveni interes, bez učešća države". Dodaje se da ova usluga može da se odnosi i na posao koji je poveren javnim preduzećima. Uslugu od opšteg ekonomskog interesa definiše i Zakon o zaštiti potrošača. Usluge od opšteg društvenog interesa su pre svega elektronsko komunikacione usluge, distribucija i javno snabdevanje električnom energijom, gasom i toplotnom energijom, kao snabdevanje pijaćom vodom.  RTV-u 25 miliona dinara državne pomoći za digitalizaciju Takođe, pod ove usluge spadaju i odvodnjavanje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda, prevoz putnika u javnom prevozu, poštanske usluge, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, upravljanje i održavanje groblja i slično. Subvencije za aerodrome sa manje transparetnosti Institucija koja bude davala državnu pomoć je obavezna da na svojoj internet stranici ili na drugi transparentan način objavljuje podatke informacije o poverenoj usluzi. U slučaju aerodroma, pristaništa, zdravstvene i socijalne zaštite, kao i naknade do 15 miliona evra godišnje, institucije će morati da objavljuju samo sadžaj akta o poveravanju i informacije o godišnjem iznosu naknade, dok neće biti obaveze da se objavljuju obrazloženja, sadržaje javnih konsultacija i dr. Institut iz Banja Luke projektuje Aerodrom Trebinje Republička komisija je na svom sajtu objavila obaveštenje da će komentare i predloge u vezi sa nacrt nove Uredbe uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u obliku naknade za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa primati do 26. septembra 2021. godine isključivo putem onlajn pošte.

Vesti iz zemlje saobraćaj

Od sada možete da se testirate na kovid i na beogradskom aerodromu

Na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu otvoren je centar za testiranje na Covid-19, objavljeno je na zvaničnom sajtu Aerodroma. Centar za testiranje, koji je otvoren 24 časa dnevno, nalazi se u Terminalu 1 beogradskog aerodroma. Putnici tu mogu uraditi Real Time PCR test čiji rezultati su putem elektronske adrese korisniku dostupni u roku od maksimalno 120 minuta od uzimanja brisa, kao i brzi test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, primenom brzih antigenskih testova, čiji rezultati dostupni u roku od maksimalno 60 minuta od uzimanja brisa. Digitalni kovid-sertifikati od danas i na šalterima pošta Rezultati testova izdaju se dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku i šalju se na mejl adresu putnika. U centru je omogućeno štampanje rezultata, dok pristup rezultatima testova ima samo ovlašćeno osoblje nadležnih državnih institucija, piše u saopštenju. Cena testova je na propisanom nivou iznosa za ove testove u državnim institucijama u Srbiji i iznosi 3.500 dinara za antigenski test i 9000 dinara za PCR test. Uplatu za testiranje je neophodno obaviti pre dolaska na registracioni punkt. Uplata se može izvršiti i na šalteru “Pošte Srbije” koji se nalazi u prizemlju Terminala 1, svakog dana u nedelji, 00-24h. Registracija za testiranje se obavlja na registracionom punktu koji se nalazi u blizini šaltera za uplatu ili elektronskim putem, preko portala eUprave.