Lifestyle 100 ideja

Povezati informatiku i četkicu

Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja Šta bi vas baš obradovalo kad je reč o uvođenju informatike u škole? Dublje povezivanje informatike i drugih predmeta tako da se u nastavi likovnog, između ost...

Lifestyle 100. broj

Beogradu treba muzej mode

Nevena Ivanović, modna dizajnerka, Neo Design Koja „mala“ mera države bi zaštitila mlade modne dizajnere od plagiranja? Ključ je u edukaciji i podizanju svesti o autorstvu i negativnim posledicama plagiran...

Lifestyle 100. broj

U Srbiji nema malina za jelo

Božo Joković, Nacionalno društvo za voćarsku proizvodnji „Naše voće Srbija“   Šta sve može da se proizvede od domaće maline, kako bi se koristila i izvozila kao gotov proizvod?Srbija je jedn...

Lifestyle 100. broj

Da biramo koliko radimo

Isidora Ušendić Stošić, regionalna HR direktorka u Zühlke Group Koje modele fleksibilnijeg radnog vremena bi trebalo ubaciti u domaće zakonodavstvo? Veću fleksibilnost, i omogućiti zaposlenima više uticaja...