Video javna preduzeća

Ko pije, a ko plaća u javnim preduzećima? (VIDEO)

I dalje ne postoji jedinstven sistem nadzora nad radom javnih preduzeća. Kontrološu ih različita ministarstva, ali ne postoji dosledan i ujednačen sistem praćenja, navodi se i u Stategiji državnog vlasništva. Kako trenutno izgleda nadzor rada javnih preduzeća pogledajte u videu: Kao jedan od glavnih ciljeva država ističe upravo formiranje jedinstvenog entiteta kome bi javno preduzeće ujedno bilo odgovorno, koje bi ga kontrolisalo i koje bi preduzećem upravljalo. TOP 5 v.d. direktora u javnim preduzećima (VIDEO) Umesto toga, javna preduzeća trenutno posluju bez jasnog nadzora, a to je naročito primetno kada su u pitanju komunalna preduzeća. Problemi u nadzoru, praćenju učinaka, kao i nedostatak doslednog strateškog upravljanja i kontrole predstavljaju značajan fiskalni rizik, navodi se u Stategiji.

Video javna preduzeća

TOP 5 v.d. direktora u javnim preduzećima (VIDEO)

Iako bi po Zakonu o javnim preduzećima direktori trebalo da se biraju na javnim konkursima, navikli smo da ih najčešće vode v.d. direktori koje po sopstvenom nahođenju postavlja i smenjuje Vlada. U Srbiji postoje i ona javna preduzeća koja od donošenja novog Zakona 2012. godine nikada nisu imala direktora koji je zakonski izabran.  Koja su to preduzeća koja su najotpornija na javne konkurse i gde v.d. direktori najbolje "uspevaju"? Pogledajte TOP 5 listu po izboru Nove ekonomije.