Video javni dug

Koliko je Srbija dužna

Aktuelna vlast duplirala je javni dug u poslednjih deset godina. Opširnije u videu:   https://www.youtube.com/watch?v=VMVrLRxmyPE   https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/javni-dug...

Novac u dinarima vezan konopcem što prikazuje javni dug

Vesti iz izdanja javni dug

Može li Srbija da plaća svoje kredite

U ona teška vremena kada je Srbija bila na ivici bankrota i kada je iz budžeta za kamate na javni dug plaćano više od milijardu evra, Srbija je otplaćivala dugove koje su ostavili „oni“, sa kamatom od 7,5 odsto. Danas, kada je Srbija ekonomski stabilna i jaka, kada strane direktne investicije obaraju rekorde, a država gradi brojne auto-puteve, cena zaduživanja države na tržištu je - opet 7,5 odsto