CSR Club Humanitarne akcije

Kriza usporava donacije

Srbija je među tri zemlje, uz Češku i Kinu, koje su ostvarile najveći napredak u dobročinstvu tokom 2021. godine. Sa prošlogodišnje 48. pozicije, mnogobrojna dobra dela građana i kompanija, popela su Srbiju ...