Vesti iz zemlje siromaštvo

Svaka četvrta mlada osoba u Srbiji u riziku od siromaštva

Svaka četvrta mlada osoba u Srbiji je u riziku od siromaštva, a procenat mladih ljudi koji nisu ni zaposleni, niti su u obrazovanom sistemu (tzv. NEET kategorija) se blago povećao u poslednjih pet godina. Mladih nema u izvršnoj vlasti, nije se podigao broj onih koji kreću put preduzetništva, a mladi muškarci su, ipak, u nešto povoljnijem položaju nego žene, još uvek, pokazuju najnoviji posaci Indeksa participacije mladih (YPI) za 2020. godinu. YPI petu godinu zaredom objavljuje Omladinski hab Zapadnog Balkana i Turske i prati nivo političkog, ekonomskog i socijalnog učešća mladih u Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i u Turskoj. Indeks participacije mladih je jedini dokument koji objedinjuje relevantne podatke o položaju populacije od 15 – 30 godina i upoređuje ih i međusobno i u odnosu na zemlje Evropske unije.Izveštaj je danas predstavila Fondacija Ana i Vlade Divac koja je, u ime Srbije, osnivač Omladinskog haba Zapadnog Balkana i Turske.Osim praćenja i objavljivanja zvaničnih podataka o mladima, ova mreža je fokusirana na to kako konkretno podržati mlade u posebno osetljivim kategorijama, kao što su mladi u ruralnim krajevima, iz siromašnih porodica, mladi sa invaliditetom. Zato je danas predstavljeno 10 novih modela za pomoć zapošljavanju mladih koje će, uz podršku ove Mreže, u 10 gradova voditi socijalna preduzeća ili organizacije civilnog društva.U Beogradu, Pančevu, Nišu, Požegi, Novom Sadu, Leskovcu, Arilju i Bečeju lokalna udruženja i socijalna preduzeća će pružiti priliku mladima da se uče nekim novim veštinama koje će podići njihovu konkurentnost na tržištu rada i tako im otvoriti neke bolje prilike za budućnost. Mladi poljoprivrednici u Nišu će dobiti pomoć od kolega iz socijalnog preduzeća, mlade žene iz okoline Arilja će proći IT obuku, mladi iz ekstremno ugroženih kategorija u Bečeju će dobiti podršku u traženju posla, romski studenti i studentkinje sa juga Srbije takođe će imati priliku za dodatne edukacije.Predstavnici lokalnih udruženja koja će pilotirati ovih 10 modela potpisali su juče ugovore o saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac.„Kad nisi ni u školskom sistemu, niti si zaposlen, kad nisi deo nekih neformalnih procesa edukacije i prekvalifikacije, a mlad si, u velikom si riziku da ne sustigneš generaciju i ostaneš iza nje. Iako sve zemlje imaju neke aktivnosti usmerene ka ovoj osetljivoj grupi, nema velikih pozitivnih pomaka, nažalost i to je ono na čemu ćemo mi najviše raditi“, istakla je Bojana Jevtović, projektna menadžerka Omladinskog hub-a.