Vesti iz zemlje Beogradski metro

Građevinski fakultet neće učestvovati u daljem razvoju projekta Beogradski metro

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu (GRF) neće učestovavati u daljoj realizaciji i razvoju projekta Beogradskog metroa zasnovanog na trenutnomnacrtu Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, saopšteno je danas.  Kako se navodi u saopštenju fakulteta, odluka je doneta na sednici Naučno-nastavnog veća GRF-a.  "Glasanju je pristupilo svih 139 nastavnika i saradnika Fakulteta, od kojih je 90 odsto glasalo za, dok je protiv predložene odluke bilo samo 5 članova Veća". Na sednici je odlučeno i da će GRF ostati posvećen projektu metroa koji će uvažiti stavove Fakulteta o položaju linija i faznosti njihove izgradnje. "Ponosni smo što je naš kolektiv pokazao visok nivo stručne i društvene odgovornosti i time odgovorio na pokušaje da se relativizuju stavovi Građevinskog fakulteta o trenutnom planu razvoja Beogradskog metroa", navodi se u saopštenju.  Stručnjaci za saobraćaj: Preispitati koncept i troškove predloženog metro sistemaMetro možda i do Vidikovca i Ceraka; Prokop izostavljen zbog "nedovoljno istraživanja" Građevinski fakultet Univreziteta u Beogradu (GRF) objavio je početkom oktobra dokument sa nizom primedbi na trenutni plan razvoja beogradskog metroa u kojem se oštro protivi predloženom rešenju. GRF smatra da prva linija metroa mora povezati centar Novog Beograda sa centrom starog grada, odnosno da metro linije, pogotovo u prvoj fazi, moraju spojiti najizraženija težišta poslovnih aktivnosti i težišta stanovanja, centre obrazovanja, zdravstvene centre, železničke stanice.. Predstavnici Urbanističkog zavoda, međutim, odbili su kao neosnovane sve primedbe Građevinskog fakulteta na trenutni plan razvoja beogradskog metroa.  Građevinski fakultet tada je naveo da su primedbe odbijene bez pravih argumenata i da su kao neosnovane ocenjene jer se odnose "na ulazne podatke za izradu Plana". Sa tog fakulteta je poručeno da treba zaustaviti ishitrenu realizaciju projekta beogradskog metroa, ažurirati sve ulazne podatke i pristupiti izradi inoviranovog Generalnog projekta i Nacrta plana, u koji će biti uključene sve domaće relevantne naučne i stručne institucije.