Vesti iz zemlje Beogradski metro

Građevinski fakultet neće učestvovati u daljem razvoju projekta Beogradski metro

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu (GRF) neće učestovavati u daljoj realizaciji i razvoju projekta Beogradskog metroa zasnovanog na trenutnomnacrtu Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, saopšteno je danas.  Kako se navodi u saopštenju fakulteta, odluka je doneta na sednici Naučno-nastavnog veća GRF-a.  "Glasanju je pristupilo svih 139 nastavnika i saradnika Fakulteta, od kojih je 90 odsto glasalo za, dok je protiv predložene odluke bilo samo 5 članova Veća". Na sednici je odlučeno i da će GRF ostati posvećen projektu metroa koji će uvažiti stavove Fakulteta o položaju linija i faznosti njihove izgradnje. "Ponosni smo što je naš kolektiv pokazao visok nivo stručne i društvene odgovornosti i time odgovorio na pokušaje da se relativizuju stavovi Građevinskog fakulteta o trenutnom planu razvoja Beogradskog metroa", navodi se u saopštenju.  Stručnjaci za saobraćaj: Preispitati koncept i troškove predloženog metro sistemaMetro možda i do Vidikovca i Ceraka; Prokop izostavljen zbog "nedovoljno istraživanja" Građevinski fakultet Univreziteta u Beogradu (GRF) objavio je početkom oktobra dokument sa nizom primedbi na trenutni plan razvoja beogradskog metroa u kojem se oštro protivi predloženom rešenju. GRF smatra da prva linija metroa mora povezati centar Novog Beograda sa centrom starog grada, odnosno da metro linije, pogotovo u prvoj fazi, moraju spojiti najizraženija težišta poslovnih aktivnosti i težišta stanovanja, centre obrazovanja, zdravstvene centre, železničke stanice.. Predstavnici Urbanističkog zavoda, međutim, odbili su kao neosnovane sve primedbe Građevinskog fakulteta na trenutni plan razvoja beogradskog metroa.  Građevinski fakultet tada je naveo da su primedbe odbijene bez pravih argumenata i da su kao neosnovane ocenjene jer se odnose "na ulazne podatke za izradu Plana". Sa tog fakulteta je poručeno da treba zaustaviti ishitrenu realizaciju projekta beogradskog metroa, ažurirati sve ulazne podatke i pristupiti izradi inoviranovog Generalnog projekta i Nacrta plana, u koji će biti uključene sve domaće relevantne naučne i stručne institucije.     

Vesti iz zemlje Beogradski metro

Ko sve dobija posao za izgradnju Beogradskog metroa?

JKP "Beogradski metro i voz" raspisao je tender za stručni nadzor za izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa. Posao obuhvata nadzor nad svim inženjerskogeološkim, geomehaničkim i geofizičkim istražnim radovima i nad laboratorijskim ispitivanjima. Kriterijum za dodelu ugovora je cena, a procenjena vrednost javne nabavke nije navedena u dokumentaciji.  Stručni nadzor prati i kontroliše terenske istražne radove, čije su lokacije određene Projektom geoloških istraživanja, kao i laboratorijska ispitivanja u samim laboratorijama Izvođača.  Rok za izvršenje je 300 dana od dana stupanja ugovora na snagu.  Uslov za dodelu posla je da ponuđač u poslovnoj 2018., 2019. i 2020. godini nije iskazao gubitak u poslovanju kao i da u prethodnih 12 meseci nije imao nijedan dan nelikvidnosti. Potrebno je i da je u poslednje tri godine obavljao stručni nadzor na najmanje dva projekta inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe izrade Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje ili rekonstrukcije saobraćajnih infrastrukturnih objekata, a za potrebe izrade Projektno tehničke dokumentacije na nivou idejnog Projekta ili Projekat za građevinsku dozvolu ili Projekta za izvođenje. Tender za Izrada geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa raspisan je u junu ove godine, a posao je krajem jula dobila grupa ponuđača Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Geomag, Geoing, Hidrozavod DTD Novi Sad i Ri DOO Beograd. Vrednost ugovora sa PDV-om bila je 239,6 miliona dinara.  Ista grupa ponuđača dobila je i posao izrade geotehničkog elaborata za prvu liniju metroa.