Vesti iz izdanja

Tražimo zamenu za litijum

Litijum-jonske baterije su u gotovo svim uređajima, ali u naučnoj zajednici postoji težnja da se iznađu materijali koji mogu da ih zamene. Ispitujemo mogućnosti za primenu grafena, kako u baterijama, tako i za proizvodnju vodonika kao goriva budućnosti